Bài 5: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM I. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VĂN BIỂU CẢM 1. Nhu cầu biểu cảm của con người – Nhu cầu biểu cảm của con người thường muốn thể hiện với các đối tượng: người thân,…