Bài 5. Giúp trẻ học chương V “Phép nhân và phép chia”-XI-XII. Dạy trẻ tính chu vi hình tam giác, tứ giác. dạy trẻ về phút và xem đồng hồ

On

B1: Giới thiệu về cạnh và chu vi hình tam giác : a) Dùng hình tam giác ABC (ở tr.130, SGK) PH vừa chỉ vào từng cạnh vừa giới thiệu, chẳng hạn : Tam giác ABC có ba cạnh là AB, BC, CA….