Bài 34 (trang 77 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 34 (tr. 77 SGK) Đề bài Tính giá trị của biểu thức: a) x + (−16), biết x = −4;                              b) (−102) + y, biết y = 2. Hướng dẫn: Thay giá trị của x hoặc y vào biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức. Giải: a) Thay x = -4…