Bài 3. Giúp trẻ học chương III “Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100”-VI. Cách dạy trẻ vè ngày, tháng và xem lịch (giờ)

On

 B1: Giới thiệu cách đọc tên các ngày trong tháng : – PH dùng tờ lịch tháng 11 để giới thiệu : “Đây là tờ lịch ghi các ngày trong tháng 11″. PH khoanh vào số 20 và nói tiếp: “Tờ lịch này…