Bài 3. Giúp trẻ học chương III “Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100”-V. Cách dạy trẻ về ngày, giờ và xem đồng hồ

On

B1: PH thảo luận cùng con về nhịp sống tự nhiên hằng ngày : – PH nêu : Mỗi ngày có ban ngày và ban đêm, hết ngày rồi lại đến đêm… Ngày nào cũng có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối,…