Bài 25 (trang 75 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 25 (tr. 75 SGK) Đề bài Điền dấu “>” , “<” thích hợp vào ô vuông: a) (−2) + (−5) ◻ (−5);                      b) (−10) □ (−3) + (−8) Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu rồi tiến hành so sánh hai số nguyên. Giải: a) (-…