Bài 24: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

CHUYỂN ĐỔI C U CHỦ ĐỘNG THÀNH C U BỊ ĐỘNG (Tiếp theo) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN – Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động 1. Tìm hiểu hai câu trên Sách giáo khoa – Về nội dung…