Bài 21: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Mục đích và phương pháp chứng minh 1. Trong đời sống có những trường hợp người ta cần xác nhận một số sự thật nào đó. Ví dụ:…