Bài 2. Giúp trẻ học chương II “Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100”-IV – V. Cách dạy vè hình chữ nhật và hình tứ giác. Cách dạy trẻ giải bài toán nhiều hơn, ít hơn.

On

Nguồn website giaibai5s.com B1: Giới thiệu hình chữ nhật : – PH đưa một số mảnh bìa (miếng gỗ) hình chữ nhật rồi giới | thiệu : đây là hình chữ nhật, có thể đưa ra ba hình khác nhau để nhận…