Bài 19: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ VIỆC LẬP Ý CHO BÀI VĂN NGHỊ LUẬN I. TÌM HIỂU ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN 1. Nội dung và tính chất của đề văn nghị luận Đọc các đề văn, trả lời câu hỏi a. Các đề…