Bài 19: Đặc điểm của văn bản nghị luận – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I. KIẾN THỨC CƠ BẢN: LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ VÀ LẬP LUẬN 1. Luận điểm Là ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài văn nghị luận. Về hình thức, luận điểm thường…