Bài 18: Văn bản: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất – Giải bài tập ngữ văn lớp 7

On

Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Những câu tục ngữ cho ta một sự nhìn nhận cần thiết trong cuộc sống và trong lao động sản xuất; một thể loại văn…