Bài 14: Giới thiệu máy tính bỏ túi – Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

On

Nguồn website giaibai5s.com Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính: 745,63 – 483,57 là: A. 252,06 253,06 C. 262,06 262,16 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một học sinh lần lượt ấn…