Bài 139 (trang 56 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 139 (tr. 56 SGK) Đề bài  Tìm ƯCLN của: a) 56 và 140;                     b) 24,84,180; c) 60 và 180;                     d) 15 và 19. Hướng dẫn: Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số, ta thực hiện ba bước sau: Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. Bước…