Bài 134 (trang 53 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 134 (tr. 53 SGK) Đề bài Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ vào ô vuông cho đúng: a) 4 ◻ ƯC(12,18);                          b) 6 ◻ ƯC(12,18); c) 2 ◻ ƯC(4,6,8);                          d) 4 ◻ ƯC(4,6,8); e) 80 ◻ BC(20,30);                        g) 60 ◻ BC(20,30) h) 12 □ BC(4,6,8);                         i) 24 □ BC(4,6,8) Hướng dẫn: Một số là ước…