Bài 11: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

On

Nguồn website giaibai5s.com Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một hình lập phương có cạnh 4,5dm. Diện tích xung quanh của hình đó là: A. 90dm? 91dm2 C. 81dm? 108m2 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:…