Bài 10: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

On

Nguồn website giaibai5s.com Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10cm và chiều cao 8cm. Diện tích xung quanh của hình đó là: A. 200cm 230cm? C. 400cm? 460cm…