ĐỀ 31: “Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi”. Anh / chị nghĩ như thế nào về cách ngôn La tinh cổ nói trên?

On

GỢI Ý 1 Giải thích câu nói – Những gì “thuộc về con người”: Bao gồm tất cả cái xấu, sự tầm thường – cái tốt sự cao cả. – Nội dung câu nói mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc,…