ĐỀ 58: Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “bệnh thành tích” – một căn bệnh gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay.

On

BÀI LÀM Sống ở đời thử mấy ai lại không thích thành tích – hai chữ có thể đánh giá được nỗ lực của cá nhân nào đấy nói riêng và cả tập thể nói chung. Đó không chỉ là lợi ích  về…