ĐỀ 157: Anh (chị) có ấn tượng sâu sắc nhất với nhân vật nào, với chi tiết nghệ thuật nào trong truyện Hai đứa trẻ? Vì sao?

On

HƯỚNG DẪN a) Liên là nhân vật ấn tượng nhất của truyện Hai đứa trẻ. – Liên là một cô gái mới lớn đảm đang: ngày ngày bán hàng, cần mẫn trông coi gian hàng tạp hoá giúp mẹ; đêm đêm cố…