ĐỀ 149: Anh (chị) có ấn tượng gì về nhân vật hai đứa trẻ, nhất là nhân vật Liên trong truyện này?

On

HƯỚNG DẪN Có thể trình bày ấn tượng của mình theo những cảm nhận riêng. Tuy nhiên cần quan tâm đến những điểm chính, gắn liền với hình tượng nhân vật. Đây là kiểu “truyện tâm lí” nên tác giả không chú…