Giải bài tập Tiếng Việt 5 Tập 2-Tuần 20. Người công dân-Chính tả: nghe – viết. Cánh cam lạc mẹ-Phân biệt âm đầu r / d / gi, âm chính o / ô

On

I. Hướng dẫn nghe – viết – Đọc kĩ bài Cánh cam lạc mẹ, hiểu nội dung của bài: Cánh cam lạc mẹ nhưng nhận được sự che chở, đùm bọc, yêu thương của bạn bè. – Viết đúng các từ: lạc,…

Giải bài tập Tiếng Việt 5 Tập 2-Tuần 19. Người công dân-Chính tả.  Nghe – viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực-Phân biệt âm đầu r / d / gi, âm chính o / ô

On

I. Hướng dẫn nghe – viết – Đọc bài Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực, hiểu nội dung bài viết: Ca ngợi lòng yêu nước và khí tiết khẳng thái của người anh hùng yêu nước Nguyễn Trung Trực.  – Viết hoa…