Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 1. Việt Nam đất nước ta

Nguồn website giaibai5s.com

Việt Nam đất nước ta

Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh mông biển lúa đất trời đẹp hơn.

Cánh cò bay lả rập rờn, Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.

Quê hương biết nấy thân yêu, Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau. | Mặt người vất vả in sâu, . Gái trai cũng thật áo váu nhuộm bùn.

Đất nghèo nuôi những anh hùng, Clhình trong máu chảy lại vùng đứng lên.

Đập quân thì xuống đất đen, Súng gươn vứt bỏ lại hiền như xưa.

Nguyễn Đình Thi . . . . .

| LỜI BÌNH | Đoạn thơ “Việt Nam đất nước ta” gồm 12 câu thơ lục bát, trích trong bài thơ dài “Bài thơ Hắc Hải” của Nguyễn Đình Thi.

Giọng thơ thiết tha ngọt ngào như một lời vẫy gọi, lời chào ân tình thương mến: “Việt Nam đất nước ta ơi !”. Tổ quốc ta đẹp lắm. Hình ảnh biển lúa, cánh cò bay, đỉnh Trường Sơn phủ mờ mây sớm chiều là ba nét vẽ gợi lên cái hồn thiêng đất nước. Các từ ngữ: “Bênh mông”, “bay lả lập vỜIn”, “nhây mờ” dùng rất gợi cảm:

“Việt Nam đất nước ta ơi! Mênh riêng biển lúa đầu trời đẹp hơn.

Cánh cò bay lả lập vỜIn,

Máy mờ che đỉnh Trường Sơn: sớm chiều”. Khổ thơ thứ hai nói về mặt người “vất vả in sâu” và chiếc “áo nâu nhuộn bùn” dân dã của gái trai, tác giả gợi lên 80 năm “thương đau” khi nhân dân ta phải làm nô lệ cho thực dân Pháp. Vần thơ còn diễn tả ! súc đức tính cần cù, giản dị, mộc mạc của con người Việt Nam ngày xưa quanh năm chân lấm tay bùn, dầm mưa dãi năng: 138

um

III

“Mặt người vất vả in sâu,

Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn”. Khổ thơ cuối có giọng thơ mạnh mẽ, hùng hồn ca ngợi lòng yêu nước, tinh thần quật khởi, chí khí anh hùng của dân tộc ta. Chữ “nuôi” nói rất hay về truyền thống anh hùng. Các từ ngữ: “lại vùng đứng lên”, “đạp quân thù xuống đất đen” biểu thị dáng đứng hiên ngang, quật khởi của nhân dân ta trong kháng chiến và cách mạng. Một nét đẹp nữa của con người Việt Nam là rất hiền, rất yêu chuộng hòa bình:

“Đất nghèo nuôi những anh hùng, . . . Chìm trong máu chảy lại vùng đứng lên.

Đạp quân thuì xuống đất đen,

Sáng gương vứt bỏ lại liền như xưa”. Có thể nói, đọc đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi, ta cảm thấy tuổi thơ chúng ta lớn lên cùng đất nước.

Phần thứ tư: Cảm thụ văn thơ-Bài số 1. Việt Nam đất nước ta
Đánh giá bài viết