Phần thứ nhất : Văn miêu tả-III. Tả cỏ cây, hoa lá-Bài số 4. Kể và tả một loài cây và nói lên công dụng to lớn của nó để làm nguyên liệu thủ công ở vùng quê em

Nguồn website giaibai5s.com

 BÀI LÀM Sông Thái Bình chở phù sa về xuôi, hằng năm cứ lấn dần ra biển. | Con đường ngăn nước mặn ngày một thêm dài, thêm cao. Cùng với những

bãi sú, bãi vẹt cửa rừng ngăn mặn là những đồng cói bát ngát bao la.

Màu xanh của cái đang lấn dần ra biển. Những làng mới Nam Cường, Thụy Tân, Hồng Quỳnh… là những làng cói. Quê em có nghề trồng cói và dệt chiếu lâu đời.

Chiếu làng Fiới ở Thái Bình nổi tiếng xưa nay. Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ thời Hồng Đức đã dạy dân trồng cói và dệt chiếu, được nhân dân làng Hới tôn làm Thành hoàng, đúc tượng đồng để thờ. Thi dệt chiếu là một trong những hội thi lớn vào đầu xuân ở làng liới hằng năm. Có hàng chục loại chiếu: chiếu gon, chiếu hậu, chiếu hoa, chiếu cặp điều… Nhiều nơi có nghề dệt chiếu. Nhưng chiếu lới quê em đẹp nổi tiếng xưa nay, đã trở thành câu ca truyền tụng: “Ăn cơm Hol, nằm giường Hò, đắp chiếu Hới”.

Chiếu cói được đóng thành kiện xuất khẩu sang Tây Âu. Nhiều mặt | hàng mĩ nghê xuất khẩu nức tiếng gần xa như làn cói, thảm cói, mũ cói, dép cói, quạt cói, v.v… .

Mùa hè là mùa thu hoạch cói. Trên những dòng sông nhỏ, những cô gái đồng biển mắt sắc như dao cau chở những thuyền cói đầy ắp mới cắt. Trên bờ mương, trên sân phơi, chỗ nào cũng thấy những cái là cói. Cói tốt cao ngập đầu người, cắt về buộc thành từng bó, rải ra phơi la liệt. Trong nắng, hương thơm của cái gợi hương thơm mùa gặt..

Cói có nhiều loại, nhiều giống. Loại búp đồng khoang cổ, cói ngô là hai loại cói tốt nhất, được ưa chuộng nhất. Loại cói này mới có thể dệt nên những lá chiếu óng nuột, mượt mà.

Cuối năm, mùa cưới xôn xao xóm trên làng dưới. Chiếu Hới dệt không kịp để bán ra. Các cô gái làng Ilới vừa dệt chiếu vừa hát giao duyên:

“Giúp em đội chiếu em nằm, | Đôi chăn en đắp, đội trăm em đeo.

Giúp em quan tán tiền theo, Quan năm tiền cưới, lại đèo buồng cau”.

(Ca dao) – Thái Thị Thanh, 5C Trường Tiểu học Quỳnh Phụ, Thái Bình

Phần thứ nhất : Văn miêu tả-III. Tả cỏ cây, hoa lá-Bài số 4. Kể và tả một loài cây và nói lên công dụng to lớn của nó để làm nguyên liệu thủ công ở vùng quê em
Đánh giá bài viết