A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:

   Nêu được định nghĩa độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tỉ đổi, độ ẩm cực đại của không khí.

   Nêu được ảnh hưởng của độ ẩm không khí đối với sức khoẻ con người, đời sống động, thực vật và chất lượng hàng hoá.

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. ĐỘ ẨM TUYỆT ĐỐI VÀ ĐỘ ẨM CỰC ĐẠI

1. Độ ẩm tuyệt đối

   Độ ẩm tuyệt đối a của không khí trong khí quyển là đại lượng đo bằng khối lượng m (tính ra gam) của hơi nước có trong 1 m³ không khí. Đơn vị đo của a là g/m3.

2. Độ ẩm cực đại

   Độ âm tuyệt đối của không khí ở trạng thái bão hòa hơi nước có giá trị lớn nhất và được gọi là độ ẩm cực đại A.

   Độ âm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa tính theo đơn vị g/m3. Giá trị của A tăng theo nhiệt độ.

II. ĐỘ ẨM TỈ ĐỐI (Độ ẩm tương đối)

   Độ ẩm tuyệt đối chưa cho biết mức độ ẩm của không khí, vì ở nhiệt độ càng thấp thì hơi nước trong không khí càng dễ đạt trạng thái bão hòa. Khi đó độ ẩm tuyệt đối càng gần với độ ẩm cực đại. Như vậy, để mô tả mức độ ẩm của không khí người ta phải dùng một đại lượng gọi là độ ẩm tỉ đối f (hay còn gọi là độ ẩm tương đối). 

    Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỷ số phần trăm giữa độ âm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:

III. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ ẨM

   Những ảnh hưởng của độ ẩm.

– Độ ẩm ảnh hưởng đến độ bền vật liệu,

– Độ ẩm ảnh hưởng đến bảo quản thực phẩm và nông sản và hàng hoá.

– Độ ẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật.

– Độ ẩm từ đối của không khí càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da càng nhanh, thân người càng dễ bị lạnh.

   Độ âm tỉ đối cao hơn 80% tạo điều kiện cho cây cối phát triển, nhưng lại dễ làm ẩm mốc, hư hỏng các máy và dụng cụ quang học, điện tử, cơ khí, khí tài quân sự, lương thực, thực phẩm trong các kho chứa.

   Để chống ẩm, người ta phải thực hiện nhiều biện pháp như dùng chất hút ẩm, sấy nóng, thông gió, bôi dầu mỡ lên các chi tiết máy bằng kin loại, phủ lớp chất dẻo lên các bạn mạch điện tử…

Đáp án

Nguồn website giaibai5s.com

Phần II. Nhiệt học-Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể-Bài 39. Độ ẩm của không khí
Đánh giá bài viết