Nguồn website giaibai5s.com

  1. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG

CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ

  1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Ki Câu hỏi: Thực dân Pháp đã có âm mưu gì sau khi đánh chiếm được cả sáu tỉnh Nam Kia

Trả lời câu hỏi + Ở Nam Kì, Pháp xây dựng bộ máy cai trị có tính chất quân sự từ trên xuống dưới; đẩy mạnh chính sách bóc lột bằng tố thuế, cướp đoạt ruộng đất của nông dân, ra sức vơ vét lúa gạo để xuất khẩu, mở trường đào tạo tay sai; xuất bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược sắp tới.

+ Chuẩn bị lực lượng đem quân ra đánh Bắc Kì. Câu hỏi: Thái độ của triều đình Huế như thế nào trước âm mưu của thực dân Pháp?

L • Trả lời câu hỏi Triều đình Huế vẫn tiếp tục thi hành các chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời:

+ Triều đình ra sức vơ vét tiền của trong nhân dân để phục vụ cho cuộc sống xa hoa và bồi thường chiến phí cho Pháp, không còn nghĩ gì đến việc đánh giặc lấy lại các vùng đã mất.

+ Tiếp tục đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân.

+ Tiếp tục muốn thương lượng với Pháp để chia sẻ quyền thống trị. Câu hỏi: Nêu những nét cơ bản của tình hình xã hội Việt Nam

. sau năm 1867.

|

.

|

| Trả lời câu hỏi + Các ngành kinh tế nông, công, thương nghiệp bị sa sút. . + Tài chính thiếu hụt, binh lực suy yếu.

+ Đời sống nhân dân cơ cực, hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra và bị đàn áp dữ dội.

Tình hình trên tạo điều kiện cho Pháp thực hiện mưu đồ mở rộng chiếm đóng ra Bắc Kì. Câu hỏi: Tại sao đến năm 1873 quân Pháp ở Nam Kì lại có điều kiện triển khai mở rộng việc đánh chiếm Bắc Ki?

Trả lời câu hỏi .. Đến năm 1873, quân Pháp ở Nam Kì lại có điều kiện triển khai mở rộng việc đánh chiếm Bắc Kì vì:

+ Bộ máy cai trị của Pháp ở Nam Kì đã được củng cố. + Triều đình Huế suy yếu, nhu nhược, không có phản ứng gì đáng kể.

  1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (1873) Câu hỏi: Kế hoạch đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất (năm 1873) được thực dân Pháp thực hiện như thế nào?

Trả lời câu hỏi + Lợi dụng việc triều đình Huế nhờ đem tàu ra vùng biển Hạ Long đánh dẹp cướp biển và do nhiều nguồn tin, chủ yếu của bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ cung cấp, thực dân Pháp đã nắm được tình hình Bắc Kì.

+ Từ cuối năm 1872, chúng cho tên lái buôn Đuy-puy vào gây rối ở Hà Nội. Tiếp đó, lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy, hơn 200 quân Pháp do Gác-ni-ê chỉ huy từ Sài Gòn kéo ra Bắc. | + Sáng ngày 20-11-1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội.

+ Sau khi đánh chiếm Hà Nội, trong vòng chưa đầy một tháng, Pháp cho quân toả đi đánh chiếm Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lý, Ninh Bình, Nam Định.

Câu hỏi: Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không n thắng được giặc?

– Trả lời câu hỏi Quân đội triều đình ở Hà Nội đồng nhưng trang bị vũ khí thô sơ, triều đình không tổ chức cho nhân dân kháng chiến. Vì vậy, cuộc chiến đấu do Nguyễn Tri Phương chỉ huy không bảo vệ được thành vì diễn ra đơn lẻ, không có sự hỗ trợ của các nơi.”

  1. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 – 1874) Câu hỏi: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Hà Nội diễn ra như thế nào?

. Trả lời câu hỏi Ngay khi quân Pháp kéo đến Hà Nội, nhân dân Hà Nội đã anh dũng đứng lên kháng chiến. . + Đêm đêm, các toán nghĩa binh bí mật vào thành phố quấy rối địch. Kho đạn của chúng phía bờ sông bị đốt cháy.

+ Một đội nghĩa binh, dưới sự chỉ huy của viên Chưởng cơ, chặn đánh địch quyết liệt ở cửa ô Thanh Hà. Họ đã hi sinh đến người cuối cùng.

+ Khi giặc chiếm được thành Hà Nội, tổ chức Nghĩa hội của những người yêu nước được thành lập. Câu hỏi: Nhân dân các tỉnh đồng bằng Bắc Kì đã đấu tranh

chống thực dân Pháp ra sao?

| Trả lời câu hỏi Tại các tỉnh đồng bằng, đi tới đầu quân Pháp cũng vấp phải sự kháng cự của nhân dân ta.

+ Ở Thái Bình, có căn cứ kháng chiến của cha con ông Nguyễn Mậu Kiến.

+ Tại Phong Doanh (Ý Yên, Nam Định), có căn cứ kháng chiến của Phạm Văn Nghị

– Nhân dân Hà Nội và các tỉnh Bắc Kì kiên quyết chống giặc bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân đã đứng lên kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì.

– Triều đình Huế không kiên quyết chống giặc, cầm chừng, chủ yếu thiên về thương thuyết:

+ Tạo điều kiện cho Pháp ra Bắc Kì. + Làm thất thủ thành Hà Nội. – Kí Hiệp ước Giáp Tuất (15-3-1874).

Câu hỏi: Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

Trả lời câu hỏi + Thấy lực lượng của địch ở Hà Nội tương đối yếu, quân ta khép chặt . vòng vây ở Hà Nội.

+ Ngày 21-12-1873, khi quân Pháp đánh ra Cầu Giấy, chúng đã bị đội quân của Hoàng đá Viêm phối hợp với quân Cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc | phục kích. .

+ Gác-ni-ê cùng nhiều sĩ quan thực dân và binh lính bị giết tại trận. Câu hỏi: Chiến thắng Cầu Giấy năm 1873 có ý nghĩa như thế nào? |

Trả lời câu hỏi . + Chiến thắng Cầu Giấy năm 1873 làm cho quân Pháp ở Hà Nội và các tỉnh hoảng sợ, muốn bỏ chạy. Thực dân Pháp ở Nam Kì cũng hoang mang.

+ Khích lệ quân dân miền Bắc càng hăng hái đánh giặc.

+ Nó đã tạo ra thời cơ thuận lợi để đánh đuổi quân Pháp ra khỏi miền Bắc. Câu hỏi: Trước thời cơ thuận lợi do chiến thắng Cầu Giấy đem lại, triều đình Huế có thái độ ra sao? |

Trả lời câu hỏi + Triều đình Huế ra lệnh cho các đội quân triều đình rút khỏi Hà Nội để tạo không khí thuận lợi cho đàm phán và kí với thực dân Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (15-3-1874).

+ Triều đình Huế đã bỏ lỡ thời cơ đánh đuổi quân Pháp ra khỏi miền Bắc, tiếp tục thoả hiệp với Pháp. Câu hỏi: Tại sao triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874)2

Trả lời câu hỏi Triều đình Huế lợi dụng cuộc đấu tranh của nhân dân để mặc cả với quân Pháp trong cuộc thương lượng để đi đến Hiệp ước Giáp Tuất (1874) ngày 15-3-1874.

Việc kí kết Hiệp ước 1874 là một tính toán thiển cận của triều đình Huế, xuất phát từ ý thức bảo vệ quyền lợi của giai cấp và dòng họ. Câu hỏi: Việc kí kết Hiệp ước Giáp Tuất 1874 của triều đình Huế | để lại hậu quả như thế nào?

Trả lời câu hỏi | Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874 đã làm mất một phần quan trọng chủ . quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam và xác lập đặc

quyền về kinh tế của tư bản Pháp trên khắp đất nước Việt Nam.

. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI. NHÂN DÂN BẮC KÌ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882 – 1884.

  1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1982) Câu hỏi: Tình hình nước ta sau năm 1874 như thế nào?

Trả lời câu hỏi . + Nhân dân trong cả nước phản đối mạnh mẽ sự đầu hàng của triều đình qua việc kí Hiệp ước Giáp Tuất (1874). Khởi nghĩa của Trần Tấn, Đặng Như Mai ở Nghệ – Tĩnh đã nêu khẩu hiệu chống thực dân Pháp và phản đối sự đầu hàng của triều đình:

“Dập dìu trống đánh cờ xiêu, ..

Phen này quyết đánh cả Triều lẫn Tây”. + Nền kinh tế đất nước ngày càng kiệt quệ. Nhân dân đói khổ. Giặc cướp nổi lên ở khắp nơi.

+ Các đề nghị cải cách, duy tân đều bị triều đình Huế khước từ. Tình hình rối loạn cực độ. Câu hỏi: Vì sao Pháp quyết tâm đánh chiếm Bắc Kạn lần thứ hai? |

| Trả lời câu hỏi | Từ những năm 70 của thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản Pháp bước sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Tư bản Pháp đang phát triển mạnh, rất cần . nguồn tài nguyên khoáng sản ở Bắc Kì nên chúng quyết tâm xâm chiếm bằng được. Câu hỏi: Pháp lấy cớ gì đưa quân ra đánh Bắc Kì lần hai?

Trả lời câu hỏi . Lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh mà không hỏi ý kiến của Pháp, ngày 3-4-1882, quân Pháp đưa quân ra đánh Bắc Kì lần thứ hai. Câu hỏi: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? |

0 Trả lời câu hỏi + Ngày 3-4-1882 quân Pháp, do viên đại tá Ri-vi-e chỉ huy đã đổ bộ lên Hà Nội.

+ Ngày 25-4-1882, Ri-vi-e gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu, ” đòi nộp khí giới và giao thành không điều kiện. Không đợi trả lời, quân

Pháp nổ súng tấn công. Quân ta anh dũng chống trả, nhưng chỉ cầm cự được gần một buổi sáng. Đến trưa, thành mất. Hoàng Diệu thắt cổ tự tử.

+ Quân Pháp nhanh chóng toả đi chiến Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh khác thuộc đồng bằng Bắc Kì.

Câu hỏi: Triều đình Huế đã hành động như thế nào trước việc thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội?

Trả lời câu hỏi + Triều đình Huế hoang mang và khiếp nhược, vội vàng cầu cứu quân Thanh và cử người ra Hà Nội thương thuyết với Pháp.

+ Triều đình Huế vẫn nuôi ảo tưởng điều đình với Pháp nên đã ra lệnh cho quân ta phải rút lên mạn ngược và phải giải tán các đội quân địa phương được hình thành trong phong trào yêu nước chống xâm lược.

  1. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp Câu hỏi: Quân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình kháng chiến chống Pháp như thế nào? .

Trả lời câu hỏi + Khi quân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai, nhân dân đã tích cực phối hợp với quan quân triều đình kháng chiến. Ở Hà Nội, khi quân

nổ súng đánh thành, nhân dân tự tay đốt nhà, tạo thành bức tường lửa chặn giặc. Hàng nghìn người dân tụ tập thành đội ngũ, gươm giáo chỉnh tề tại đình Quảng Văn (Cửa Nam) chuẩn bị kéo vào thành đánh giặc, nhưng chưa kịp đi thì thành đã mất. Cuộc chiến đấu trong lòng địch diễn ra sau đó vô cùng quả cảm.

+ Nhân dân Hà Nội không bán lương thực cho Pháp, phối hợp với đồng bàỞ các vùng xung quanh, đào hào, đắp luỹ, lập ra các đội dân dũng, bất chấp lệnh giải tán của triều đình.

+ Tại các địa phương, nhân dân tích cực đắp đập, cắm kè trên sông, | làm hầm chông, cạm bẫy vv… chống Pháp. Câu hỏi: Em hãy tóm tắt diễn biến Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai.

| Trả lời câu hỏi + Khi Ri-vi-e đánh Nam Định, quân dân ta từ Sơn Tây và Bắc Ninh | kéo về áp sát thành Hà Nội uy hiếp địch. Ri-vi-e hoảng sợ, phải trở về

Hà Nội đối phó. L. + Ngày 19-5-1883, hơn 500 tên địch kéo ra Cầu Giấy đã lọt vào trận

địa mai phục của ta. Quân Cờ đen lại phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm đổ ra đánh. Nhiều sĩ quan và lính Pháp bị giết, trong đó có Ri-vi-e. Câu hỏi: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (1883) có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời câu hỏi | Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (1883) đã làm nức lòng nhân dân cả nước, bồi đắp thêm ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc của nhân dân. Quân Pháp hoang mang, dao động định bỏ Hà Nội, Nam Định. Tình hình rất thuận lợi cho cuộc kháng chiến.

 Câu hỏi: Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-bi-e bị giết tại Cầu Giấy năm 1883?

Trả lời câu hỏi + Không giống như sau trận Cầu Giấy lần thứ nhất, lần này chủ trương thôn tính toàn bộ Việt Nam đã trở thành đường lối chung của Nhà nước thực dân Pháp do chủ nghĩa tư bản Pháp trên đà phát triển.

+ Vì thế, lợi dụng cái chết của Ri-vi-e, Chính phủ Pháp vận động đẩy mạnh chiến tranh, khẩn trương gửi viện binh sang Việt Nam và cuối tháng 7-1883, nhân cơ hội vua Tự Đức mới qua đời, nội bộ triều đình đang | lục đục, Pháp tấn công thẳng vào Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế. .. 3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884) Câu hỏi: Việc triều đình Huế chủ trương thương lượng với Pháp

sau chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (1883) dẫn đến hậu

Gud ge?

Trả lời câu hỏi Việc triều đình Huế chủ trương thương lượng với Pháp sau chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (1883) đã thúc đẩy Pháp đem quân tấn công cửa biển Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế (8-1883). Đến ngày 20-8, chúng đổ bộ lên khu vực này. Câu hỏi: Trình bày nội dung của bản Hiệp ước Hác-măng (1883). |

. Trả lời câu hỏi + Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì . và Trung Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì để nhập vào đất

Nam Kì thuộc Pháp. Ba tỉnh Thanh – Nghệ – Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì. .

+ Triều đình chỉ được cai quản vùng đất Trung Ki, nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khám sứ Pháp ở Huế. * + Công sứ Pháp ở các tỉnh Bắc Kì thường xuyên kiểm soát những công việc của quan lại triều đình, nắm các quyền trị an và nội vụ.

+ Mọi việc giao thiệp với nước ngoài (kể cả với Trung Quốc) đều do Pháp nắm..

+ Triều đình Huế phải rút quân đội ở Bắc Kì về Trung Kì. Câu hỏi: Thái độ của nhân dân ta đối với việc triều đình Huế kí kết Hiệp ước Hác-măng (1883) như thế nào?

Trả lời câu hỏi | + Việc triều đình kí Hiệp ước 1883 càng đẩy mạnh phong trào kháng

chiến chống Pháp của nhân dân ta. . + Nhiều sĩ phu văn thân là quan lại triều đình ở các địa phương,

như Nguyễn Thiện Thuật, Tạ Hiên, Hoàng Văn Hoà, Lã Xuân Oai,

Nguyễn Quang Bích… đã phản đối lệnh bãi binh. Đây chính là cơ sở để phái kháng chiến trong triều đình Huế, do Tôn Thất Thuyết cầm đầu, mạnh tay hành động. Câu hỏi: Âm mưu của thực dân Pháp thi buộc triều đình Huế kí • Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) là gì?

| Trả lời câu hỏi Sau khi làm chủ tình thế, chính phủ Pháp lại bắt triều đình Huế kí bản hiệp ước mới vào ngày 6-6-1884 (Hiệp ước Pa-tơ-nốt), nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn. Câu hỏi: Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) có điểm gì khác với Hiệp ước | Hác-măng (1883)?

| Trả lời câu hỏi Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) có nội dung cơ bản giống với Hiệp ước Hác-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kì như trả lại các tỉnh Bình Thuận và Thanh – Nghệ – Tĩnh cho triều đình Huế cai quản. Câu hỏi: Hậu quả của việc kí kết Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) của triều đình Huế như thế nào?

  1. Trả lời câu hỏi Hiệp ước Pa-tơ-nốt đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ .. thuộc địa nửa phong kiến, kéo dài đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Phần II. Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918-Chương I. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX-Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)
Đánh giá bài viết

Những bài viết liên quan

News Reporter