Nguồn website giaibai5s.com

  1. HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 | 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng Câu hỏi: Em hãy nêu tác động của cuộc cách mạng 1905 – 1907 đối với nước Nga? .

| Trả lời câu hỏi Tác động của Cách mạng 1905 – 1907 đối với nước Nga: – Đã giáng một đòn nặng nề vào nền thống trị của địa chủ và tư sản.

– Làm suy yếu chế độ Nga hoàng. Câu hỏi: Sau cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 – 1907, nước – Nga có những thay đổi nào?

| Trả lời câu hỏi . Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 – 1907, nước Nga vẫn là một đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. Chế độ Nga hoàng đã thực hiện chính sách thống trị tàn bạo đối với nhân dân. Câu hỏi: Em hãy cho biết thái độ của Nga hoàng khi Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) nổ ra.

, Trả lời câu hỏi . Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, Nga hoàng . đã tham gia chiến tranh và đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận, mất đất…

Câu hỏi: Đời sống của các tầng lớp nhân dân Nga trước Cách mạng tháng Mười năm 1917 như thế nào?

Trả lời câu hỏi Đời sống của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, công nhân . Nga và hơn 100 dân tộc trong chế độ quốc Nga rất khổ cực. Mọi nỗi khổ đè | nặng lên vai họ.

+ Nông dân Nga bị địa chủ và phú nông cướp đoạt ruộng đất, không có ruộng đất để sản xuất, bị bóc lột hết sức nặng nề và tàn bạo.

+ Chủ nghĩa tư bản Nga phát triển nhanh, song lại bị chế độ Nga hoàng kìm hãm. Câu hỏi: Quan sát hình 52 (SGK trang 76), Những người nông

dân Nga đầu thế kỉ XX, em có nhận xét gì về tình cảnh lao động của họ?

| Trả lời câu hỏi Phương tiện canh tác của nông dân Nga còn rất lạc hậu, thô sơ, lao động thủ công là chủ yếu. Họ dùng sức kéo của mình để thay trâu bò, máy móc. Phần lớn phụ nữ phải làm việc ngoài đồng thay nam giới, bởi vì hầu hết nam giới đều phải ra mặt trận Câu hỏi: Em hãy giới thiệu một số nét về đế quốc Nga cuối thế kỉ | XIX – đầu thế kỉ XX.

– Trả lời câu hỏi + Cuộc cải cách nông nô năm 1861 có ý nghĩa quan trọng trong việc . tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản Nga phát triển, nhưng kết quả còn hạn chế vì nhiều tàn dư của chế độ nông nô lạc hậu. Đầu thế kỉ XX, nước Nga đã trở thành một đế quốc phong kiến quân phiệt. Mâu thuẫn giai cấp trong nước, đặc biệt gay gắt và phức tạp. Ngoài mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản, còn mâu thuẫn giữa địa chủ, quý tộc tư sản với nông dân, giữa đế quốc Nga với các dân tộc thuộc địa…

+ Sự thất bại của Nga trong cuộc chiến tranh Nga – Nhật làm cho nền kính tế, chính trị, xã hội lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Từ tháng 11 – 1904, phong trào phản chiến đã nổ ra khắp nơi. Khắp nước Nga vang lên các khẩu hiệu: “Đánh đổ chế độ chuyên chế!”, “Đả đảo chiến tranh!” vv…

Câu hỏi: Em hãy nhận xét chung về tình hình nước Nga vào đầu thế kỉ xx2

Trả lời câu hỏi • Tình hình chung của nước Nga vào đầu thế kỉ XX:

+ Đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động rất khổ cực, mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân lao động với chế độ Nga hoàng trở nên gay gắt.

+ Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp mọi nơi.

+ Chính phủ Nga hoàng ngày càng trở nên bất lực, không còn khả . năng tiếp tục thống trị được nữa. .. • 2. Cách mạng tháng Hai năm 1917 Câu hỏi: Quan sát Hình 53 (SGK trang 77), cuộc tổng bãi công ở

Pê-tơ-rô-grát (tháng 2-1917), cho biết lực lượng chính tham gia cuộc tổng bãi công là những ai?

Trả lời câu hỏi Lực lượng chính tham gia cuộc tổng bãi công là công nhân, binh lính. . Câu hỏi: Nêu diễn biến chính của Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga. .

Trả lời câu hỏi + Mở đầu là cuộc biểu tình ngày 23-2 (8-3) của 9 vạn nữ công nhân ở | Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua). .

+ Ba ngày sau, cuộc tổng bãi công bắt đầu với sự hướng dẫn của công nhân toàn thành phố:

+ Ngày 27-2 (12-3), dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích, công nhân đã chuyển từ tổng bãi công chính trị thành khởi nghĩa vũ trang. Binh lính được giác ngộ đã ngả theo cách mạng. Quân khởi nghĩa chiếm các

công sở, bắt các tướng tá của Nga hoàng. Chế độ quân chủ chuyên chế đã | bị lật đổ.

| + Phong trào cách mạng diễn ra trong cả nước, khắp nơi quần chúng nổi dậy bầu ra các Xô viết, bao gồm đại biểu công nhân, nông dân và binh lính. Cùng thời gian đó, giai cấp tư sản cũng thành lập Chính phủ lâm thời gồm đại biểu tư sản và đại địa chủ tư sản hóa. Cách mạng dân. chủ tháng Hai đã thắng lợi ở Nga. Câu hỏi: Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga đã làm được những việc gì?

Trả lời câu hỏi | Cách mạng đã lật đổ chế độ Nga hoàng, quyền lực được chuyển sang Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản Nga và các Xô viết của công – nông – binh, thực hiện thành công một phần nhiệm vụ của cách mạng tư sản.

  1. Cách mạng tháng Mười năm 1917 Câu hỏi: Vì sao sau khi Cách mạng tháng Hai kết thúc, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lại tiếp tục làm cách mạng
  • Trả lời câu hỏi + Cách mạng tháng Hai tuy đã lật đổ chế độ Nga hoàng, thực hiện thành công một phần của nhiệm vụ cách mạng tư sản, song ở nước Nga lúc này lại diễn ra cục diện chính trị đặc biệt, đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại – Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản (vẫn đang theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân) và chính quyền của các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

+ Trong tình hình cục diện chính trị như vậy, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích buộc phải chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng vũ lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Câu hỏi: Em cho biết tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng . Hai năm 1917.

Trả lời câu hỏi + Sau Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai năm 1917, chế độ Nga hoàng đã bị lật đổ, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga hai chính quyền song song tồn tại – Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

+ Chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân. Câu hỏi: Kế hoạch chuẩn bị cách mạng của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích như thế nào?

Trả lời câu hỏi Đầu tháng 10, không khí cách mạng bao trùm khắp nước Nga.

+ Ngày 7-10 (20-10), Lê-nin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grát, trực tiếp chỉ đạo công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

+ Những đội cận vệ đỏ được thành lập. Kế hoạch khởi nghĩa được vạch ra cụ thể, chu đáo và được quyết định hết sức nhanh chóng. Câu hỏi: Trình bày diễn biến chính là kết quả của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát.

Trả lời câu hỏi + Đêm 24-10 (6-11), Lê-nin đến điện Xmô-nơi trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa.

+ Ngay đêm đó, quân khởi nghĩa đã chiếm được toàn bộ Pê-tơ-rô-grát và | bao vây Cung điện Mùa Đông, nơi ẩn náu cuối cùng của Chính phủ tư sản.

. + Đêm 25-10 (7-11), Cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của Chính phủ bị bắt, Chính phủ lâm thời tư sản bị sụp đổ hoàn toàn. Câu hỏi: Quan sát Hình 54 – Cuộc tấn công Cung điện Mùa Đông

(SGK trang 78), các em cho biết địa điểm, quy mô của Cung điện Mùa Đông.

Trả lời câu hỏi | Cung điện Mùa Đông là một tòa cung điện nguy nga, đã trở thành , biểu tượng cho sự thống trị chuyên chế của Nga hoàng qua nhiều đời.

Đây là một công trình kiến trúc có chiều dài 200m, rộng 160m, cao 20m. . | Hệ thống phòng thủ kiên cố và lực lượng phòng thủ dày đặc nên việc đánh chiếm Cung điện Mùa Đông rất khó khăn. Câu hỏi: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng |

Trả lời câu hỏi Nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng bởi vì:

+ Cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại – đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản. . + Cuộc cách mạng thứ hai do Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga vạch kế hoạch và lãnh đạo thực hiện thắng lợi, lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền thống nhất toàn quốc của Xô viết – đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới. | Câu hỏi: Lập bảng tóm tắt về thành phần lãnh đạo, lực lượng

tham gia, nhiệm vụ và tính chất của hai cuộc cách mạng:

Cách mạng tháng Hai Bà Cách mạng tháng Mười ở Nga. Nội dung Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười Lãnh đạo Động lực chính | Nhiệm vụ Tính chất

. Trả lời câu hỏi Nội dung | Cách mạng tháng Hai | Cách mạng tháng Mười Lãnh đạo | Đảng Bôn-sê-vích

Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Động lực Công nhân, nông dân, Công nhân, nông dân, linh chính binh lính

lính Nhiệm vụ Lật đổ chính phủ Nga Lật đổ chính phủ lâm thời hoàng

tư sản Tính chất Cách mạng dân chủ tư sản | Cách mạng vô sản

  1. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

NĂM 1917

Câu hỏi: Nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga?

Trả lời câu hỏi : – Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng • chế độ xã hội mới – chế độ xã hội chủ nghĩa trên một đất nước rộng lớn.

– Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Câu hỏi: Vì sao Giôn Rít – nhà văn Mĩ đặt tên cuốn sách là “Mười . . ngày rung chuyển thế giới”?

Trả lời câu hỏi . * Giôn Rít đặt tên cho cuốn sách của mình là “Mười ngày rung chuyển thế giới” vì tác động của Cách mạng tháng Mười đối với thế giới, làm thay đổi cục diện thế giới – chế độ mới, nhà nước mới ra đời với lãnh thổ rộng lớn chiếm diện tích 1/6 thế giới, làm cho các nước đế quốc hoảng sợ. Đồng thời, cuộc cách mạng này cũng để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc. | bị áp bức trên thế giới.

Câu hỏi: Lập bảng thống kê các sự kiện chính của Cách mạng ” tháng Mười.

Thời gian

Sự kiện

| Trả lời câu hỏi

Thời gian

Sự kiện

  • 24-10-1917

Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát.

25-10-1917

Đêm 25-10

Quân khởi nghĩa đánh chiếm Cung điện Mùa Đông. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi. Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai khai mạc và thông qua hai sắc lệnh hòa bình và sắc lệnh ruộng đất.

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ 1917 đến năm 1945)-Chương I. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 – 1941)-Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
Đánh giá bài viết