Nguồn website giaibai5s.com

  1. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH Câu hỏi: Em hãy cho biết tình hình các nước đế quốc cuối thế kỉ | XIX đến
  2. đầu thế kỉ XX.

| Trả lời câu hỏi . + Một số nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa muộn, nhưng phát hủy được những lợi thế riêng và lợi dụng được những thành tựu khoa học. – kĩ thuật của các nước đi trước nên đã có tốc độ tăng trưởng nhảy vọt như Đức, Mĩ, Áo – Hung, vượt qua các nước tư bản “già” như Anh, Pháp.

+ Các nước đế quốc “trẻ” có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhưng lại ít thuộc địa, ngược lại, những đế quốc “già” thì chiếm số lớn thuộc địa. Đầu thế kỉ XX, thế giới đã phân chia xong, không còn “chỗ trống” nữa. Do đó, giữa các nước đế quốc đã nổ ra cuộc đấu tranh gay gắt để chia lại thị trường, thuộc địa. Câu hỏi: Những biểu hiện nào cho thấy quy luật phát triển không đồng đều của các nước đế quốc

Trả lời câu hỏi . Các nước Đức, Mĩ đi vào con đường tư bản chủ nghĩa muộn nhưng có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhưng lại ít thuộc địa, ngược lại, những nước tư bản như Anh, Pháp tốc độ phát triển kinh tế chậm, nhưng chiếm phần lớn thuộc địa. Đây là quy luật phát triển không đồng đều giữa các nước đế quốc. Câu hỏi: Giữa các nước đế quốc đã diễn ra những cuộc chiến tranh đầu tiên nào?

| Trả lời câu hỏi Những cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên để tranh giành thuộc địa đã. diễn ra là:

+ Chiến tranh Mĩ – Tây Ban Nha (1898): Mĩ chiếm Cu Ba và Phi-líp-pin của Tây Ban Nha.

+ Chiến tranh Anh – Bô-ơ (1899 -1902): Anh thôn tính hai nước của người Bô-ơ, sáp nhập vào Nam Phi.

+ Chiến tranh Nga – Nhật (1904 1905). Câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

| Trả lời câu hỏi + Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau:

– Khối Liên minh gồm Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882. – Khối Hiệp ước của ba nước Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907.

+ Hai khối này đều ráo riết chạy đua vũ trang và tích cực chuẩn bị. chiến tranh, mong muốn thanh toán địch thủ của mình để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới.

Câu hỏi: Duyên cớ nào trực tiếp dẫn đến chiến tranh?

Trả lời câu hỏi : Từ năm 1912, tình hình ở bán đảo Ban-căng trở nên căng thẳng. Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo – Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bị ám sát. Bọn quân phiệt Đức, Áo – Hung chớp lấy cơ hội này để gây chiến tranh. II. NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA CHIẾN SỰ Câu hỏi: Vì sao gọi cuộc chiến tranh (1914 – 1918) là cuộc chiến | tranh thế giới?

| Trả lời câu hỏi Cuộc chiến tranh (1914 – 1918) được gọi là cuộc chiến tranh thế giới vì:

+ Quy mô của cuộc chiến tranh này không chỉ dừng ở một nước, một khu vực mà lan ra toàn thế giới.

+ Cuộc chiến tranh đã lôi kéo hơn 30 nước vào cuộc chiến, gây hậu quả khác nhau đến tất cả các nước trên thế giới, kể các nước trung lập, các bên tham chiến. Câu hỏi: Những trận chiến trong những ngày đầu tiên của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Trả lời câu hỏi + Ngày 28-7-1914, Áo – Hung tuyến chiến với Xéc-bi. . + Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga. .

+ Ngày 3 -8, Đức tuyên chiến với Pháp.

+ Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh bùng nổ và nhanh chóng trở thành chiến tranh thế giới.

Câu hỏi: Trình bày diễn biến chính của giai đoạn thứ nhất (1914 – 1916).

Trả lời câu hỏi + Quân Đức tập trung lực lượng ở mặt trận phía Tây nhằm đánh bại quân Pháp một cách chớp nhoáng. . + Pa-ri bị uy hiếp. Quân Pháp đang có nguy cơ bị tiêu diệt. ” + Ở mặt trận phía Đông, quân Nga lại tấn công quân Đức, cứu nguy cho Pháp. . + Từ năm 1916, chiến tranh chuyển sang giai đọan cầm cự ở cả hai phe. Câu hỏi: Giai đoạn thứ hai của cuộc Chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?

– Trả lời câu hỏi. + Từ mùa xuân năm 1917, chiến sự chủ yếu diễn ra ở mặt trận Tây Âu. Phe Hiệp ước phản công, phe Liên minh thất bại và đầu hàng.

+ Ngày 7-11-1917, Cách mạng tháng Mười thắng lợi ở Nga. Nhà nước Xô viết rút khỏi chiến tranh. | + Tháng 7-1918, quân Anh, Pháp bắt đầu phản công. . + Đến tháng 9-1918, quân Anh, Pháp, Mĩ tổng tấn công ở khắp các | mặt trận. Các đồng minh của Đức lấn lướt đầu hàng.

+ Ngày 9-11-1918, cách mạng bùng nổ ở Đức, lật đổ nền quân chủ và thành lập chế độ cộng hòa.

+ Ngày 11-11-1918, chính phủ mới ở Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới kết thúc. III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Câu hỏi: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nên những hậu quả như thế nào?

Trả lời câu hỏi + Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây nhiều tai họa cho nhân loại:

– 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương.

– Nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. | – Số tiền các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh lên tới khoảng 85 tỉ đô la. .

+ Tuy nhiên, một kết quả quan trọng trong quá trình chiến tranh là phong trào cách mạng thế giới vẫn không ngừng phát triển, nổi bật nhất là sự thành công của Cách mạng tháng Mười Nga và việc thành lập Nhà nước Xô viết, đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới.

Câu hỏi: Nêu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất đối với các nước đế quốc.

– Trả lời câu hỏi + Chiến tranh kết thúc đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận.

+ Bản đồ thế giới được chia lại: Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm thuộc địa của mình. Câu hỏi: Từ diễn biến và kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy cho biết tính chất của nó.

Trả lời câu hỏi .. + Đây là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa, mang tính chất phi nghĩa, phản động, đem lại lợi ích cho giai cấp tư sản cầm quyền.

+ Đây là cuộc chiến tranh ăn cướp, tốn phí và hậu quả của nó đè nặng. lên đời sống nhân dân lao động và nhân dân thuộc địa.. Câu hỏi: Lập niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế

giới thứ nhất theo mẫu sau:

YE

Sự kiện chính

Thời gian . 28-7 đến 4-8-1914 Cuối 1914 Cuối 1915 , Năm 1916 Năm 1917 7-11-1917 9-11-1918

11-11-1918

Thời gian 28-7 đến 4-8-1914

Cuối 1914

Trả lời câu hỏi

. Sự kiện chính Áo – Hung tuyên chiến với Xéc-bi, Đức tuyên chiến với Nga, Pháp, Anh tuyên chiến với Đức. Ưu thế thuộc về phe Liên minh. Nga tấn công Đức ở phía Đông, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức thất bại. Cả hai phe chuyển sang thế phòng ngự. Ưu thế thuộc về phe Hiệp ước, chiến sự chủ yếu ở mặt trận phía Tây.

Cuối 1915

Năm 1918 Năm 1917

7-11-1917

Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô viết rút khỏi chiến tranh. Phe Hiệp ước phản công, các đồng minh Đức đầu

7-1918

hàng.

9-11-1918

Cách mạng bùng nổ ở Đức, chế độ quân chủ bị lật đổ. Chế độ cộng hòa được thành lập. Chính phủ Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh kết thúc.

11-11-1918

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)-Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)-Bài 13. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Đánh giá bài viết
News Reporter