Nguồn website giaibai5s.com

  1. SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH Câu hỏi: Thực dân phương Tây đã xâm chiếm Ấn Độ như thế nào?

Trả lời câu hỏi Từ thế kỉ XVI, thực dân phương Tây đã từng bước xâm nhập vào châu Á, đặc biệt ở Ấn Độ. Sang đầu thế kỉ XVIII, sự tranh giành giữa Anh và Pháp dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai nước này trên đất Ấn Độ (1746 – 1763). Kết quả là Anh đã gạt Pháp, hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thống trị tại Ấn Độ.

  1. SỰ XÂM LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH THỐNG TRỊ CỦA ANH Câu hỏi: Thực dân phương Tây đã xâm chiếm Ấn Độ như thế nào?

Trả lời câu hỏi Từ thế kỉ XVI, thực dân phương Tây đã từng bước xâm nhập vào châu Á, đặc biệt ở Ấn Độ. Sang đầu thế kỉ XVIII, sự tranh giành giữa Anh và Pháp dẫn đến cuộc chiến tranh giữa hai nước này trên đất Ấn Độ (1746 – 1763). Kết quả là Anh đã gạt Pháp, hoàn thành công cuộc chinh phục và đặt ách thống trị tại Ấn Độ.

trạng bần cùng và chết đói của quần chúng nhân dân, cơ sở ruộng đất nông thôn bị phá vỡ, nền thủ công nghiệp bị suy sụp, nền văn minh lâu đời bị phá hoại.

+ Sự xâm lược và thống trị của thực dân Anh đã chà đạp lên quyền dân tộc thiêng liêng của nhân dân Ấn Độ.

+ Mâu thuẫn giữa dân tộc Ấn Độ với thực dân Anh đã trở nên gay gắt, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nổ ra một cách quyết liệt. Câu hỏi: Trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa Xi-pay (1850 · 1859).

| Trả lời câu hỏi . + Bất mãn trước việc bạn chỉ huy Anh bắt giam những người lính có

tư tưởng chống Anh, tháng 5-1857, 60.000 lính Xi-pay cùng nhân dân nổi dậy vũ trang khởi nghĩa ở Mi-rút (gần Đê-li).

+ Chẳng bao lâu, cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập được chính quyền ở ba thành phố lớn. Cuộc khởi nghĩa duy trì được hai năm thì bị thực dân

Anh dốc toàn lực đàn áp dã man. | Câu hỏi: Cuộc khởi nghĩa Xi-pay có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời câu hỏi Cuộc khởi nghĩa Xi-pay tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. Nó mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc rộng lớn sau này ở Ấn Độ. Câu hỏi: Phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn Độ trong những năm 1875-1885 có tác dụng gì?

| Trả lời câu hỏi Các phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn Độ trong những năm 1875 -1885 có tác dụng thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn Độ đứng lên chống thực dân Anh. Câu hỏi: Đảng Quốc đại được thành lập trong hoàn cảnh nào?

. Trả lời câu hỏi + Trong điều kiện mới của sự xâm lược và thống trị của thực dân Anh, giai cấp tư sản Ấn Độ ra đời và phát triển rất nhanh.

+ Thực dân Anh lo sợ phong trào công nông ở Ấn Độ phát triển rộng lớn, vốn có kinh nghiệm làm yếu phong trào đấu tranh ở Anh, nên chúng tìm cách lôi kéo giai cấp tư sản Ấn Độ và cho phép giai cấp này thành lập một chính đảng. . + Năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại) – chính đáng của giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ, được thành lập.

Câu hỏi: Đảng Quốc đại đã có sự phân hoá như thế nào trong

quá trình hoạt động

Trả lời câu hỏi – Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc đại đã phân hóa thành hai phái:

+ Phái “Ôn hòa” chủ trương thỏa hiệp, đi theo đường lối ôn hoà, chống lại mọi hình thức đấu tranh bạo lực, chỉ yêu cầu chính phủ thực dân cải cách để đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ. ..

+ Phái “Cấp tiến”, do Ti-lắc cầm đầu, phản đối đường lối ôn hoà, có thái độ kiên quyết, đòi lật đổ ách thống trị thực dân Anh. Tuy nhiên, Ti-lắc và phái của ông không gắn liền đấu tranh giải phóng dân tộc với cuộc đấu tranh chống phong kiến.

Câu hỏi: Vì sao có sự phân hóa trong Đảng Quốc đại?

Trả lời câu hỏi . . Đảng Quốc đại có sự phân hoá là do bản chất thỏa hiệp, bảo vệ quyền lợi của mình nên giai cấp tư sản đấu tranh chống thực dân Anh không triệt để. . Câu hỏi: Nêu những nét chính về cao trào đấu tranh ở Ấn Độ từ | năm 1905 đến năm 1908.

Trả lời câu hỏi + Năm 1905, nhân dân Ấn Độ tiến hành nhiều cuộc biểu tình rầm rộ chống chính sách “chia để trị” của thực dân Anh đối với xứ Ben-gan.

4 Tháng 7- 1908. ở Bom-bay, công nhân tổ chức nhiều cuộc bãi công. thành lập các đơn vị chiến đấu, xây dựng chiến lũy chống lại quân đội Anh. Thực dân Anh đàn áp rất dã man.

|

sani.

Câu hỏi: Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Trả lời câu hỏi – Phong trào đấu tranh ở Ấn Độ diễn ra liên tục, mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều tầng lớp, giai cấp, đặc biệt đầu thế kỉ XX, giai cấp công nhân tham gia ngày càng đông, có tổ chức, thể hiện tính giai cấp ngày càng cao. … | – Mặc dù các phong trào lần lượt thất bại vì sự đàn áp, chia rẽ của thực dân Anh, chưa có sự lãnh đạo thống nhất, chưa có sự liên kết đấu tranh và chưa có đường lối đấu tranh đúng đắn, song phong trào yêu . nước chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ không bị dập tắt, đặt cơ sở cho thắng lợi sau này.

Câu hỏi: Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân

Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Thời gian

Sự kiện

Trả lời câu hỏi Thời gian

Sự kiện 1857 – 1859 | Khởi nghĩa Xi-pay. 1875 – 1885 | Phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn

Độ thúc đẩy giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ đứng lên

chống thực dân Anh. 1905 | Nhân dân Ấn Độ biểu tình.

7 – 1908 | Khởi nghĩa Bom-bay. Câu hỏi: Lập bảng so sánh phong trào cách mạng 1905 1907 ở Nga , với phong trào cách mạng 1905 -1908 ở Ấn Độ theo mẫu sau:

Nước | Ấn Độ | Nga Tiêu chí So sánh Lãnh đạo Mục tiêu Hình thức đấu tranh Tính chất

. Trả lời câu hỏi Nước | Ấn Độ

Nga: Tiêu chí So sánh Lãnh đạo

Phái “cấp tiến” (đại diện Chính đáng của giai

cho tư sản dân tộc) . | cấp vô sản Mục tiêu Chống thực dân Anh Chống lại chế độ

phong kiến Nga hoàng Hình thức đấu tranh | Bãi công, tổng bãi công | Bãi công chính trị,

khởi nghĩa vũ trang Tính chất

Cuộc đấu tranh mang | Cuộc đấu tranh giai tính chất dân tộc đậm | c nét

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)-Chương III. Châu Á thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX-Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX
Đánh giá bài viết

Những bài viết liên quan

News Reporter