Nguồn website giaibai5s.com

  1. CUỘC DUY TÂN MINH TRỊ Câu hỏi: Vào thế kỉ XIX, Nhật Bản có đứng trước nguy cơ bị thực | dân phương Tây xâm lược như các nước châu Á khác không? . Trả lời câu hỏi

. Vào thế kỉ XIX, Nhật Bản cũng như các nước khác ở châu Á đều đứng trước nguy cơ bị các nước phương Tây xâm lược. Tháng 5-1853, một hạm đội Mĩ đã bắn phá uy hiếp vùng biển Nhật Bản, đòi mở cửa cho người Mỹ ra vào tự do. Sau đó các nước Anh, Pháp, Nga, Hà Lan cũng nhòm ngó, can thiệp.

Câu hỏi: Em hãy nêu vài nét về Thiên Hoàng Minh Trị..

| Trả lời câu hỏi + Thiên hoàng Minh Trị (Mây-gi-i, 1852-1912) là hiệu của hoàng đế Nhật Bản Mut-xê-hi-tô.

+ Năm 1865, Mut-xê-hi-tô lên ngôi khi mới 15 tuổi. Tất cả mọi quyền hành trong nước đều nằm trong tay Mạc phủ dòng họ Tô-cư-goa-oa.

+ Sau khi lật đổ chế độ Mạc phủ, Thiên hoàng Mut-xê-hi-tô đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị, biến Nhật Bản từ nước phong kiến thành một nước tư bản chủ nghĩa, thoát khỏi sự nô dịch của nước ngoài. Câu hỏi: Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị.

| Trả lời câu hỏi Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị thực hiện một loạt cải cách nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự.

* Về kinh tế: . + Thống nhất tiền tệ.

. + Xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.

+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống… phục vụ giao thông | liên lạc. * Về chính trị:

+ Bãi bỏ chế độ nông nô. – + Đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền.

+ Ban hành Hiến pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến. * Về giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy.

| + Cử những học sinh ưu tú đi du học ở phương Tây. * Về quân sự:

+ Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây. + Chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trung binh.

+ Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng…. . * Kết quả:

– Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một nước tư bản • công nghiệp:

+ Giúp nước Nhật giữ vững được độc lập chủ quyền trước sự xâm lược của đế quốc phương Tây, thoát khỏi nguy cơ trở thành một nước thuộc địa. .

+ Đưa Nhật Bản trở thành một nước đế quốc hùng mạnh duy nhất ở châu Á.

Câu hỏi: Quan sát hình 48 (SGK trang 67), em hãy cho biết ngành

đóng tàu biển ở Nhật Bản như thế nào? Vì sao ngành đóng tàu biển lại phát triển mạnh ở Nhật Bản?

| Trả lời câu hỏi + Ngành đóng tàu ở Nhật Bản rất phát triển vì sớm phát triển giao thông và hệ thống thông tin liên lạc, đặc biệt do sản phẩm công – nông nghiệp đều tăng, nên thương nghiệp khá phát đạt.

+ Nhật Bản phải xây dựng được một đội tàu buôn hiện đại có thể đi biển. xa thay cho những tàu buồm trước đây, do đó ngành đóng tàu phát triển. .. Câu hỏi: Căn cứ vào đâu để khẳng định cuộc Duy tân Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản? . .

| Trả lời câu hỏi + Đầu năm 1868, chế độ phong kiến Nhật Bản đã chấm dứt, chính quyền phong kiến của Sô-gun đã chuyển sang tay quý tộc tư sản hoá đứng đầu là Thiên hoàng Minh Trị. . + Những cải cách “Âu hoá” về hành chính, kinh tế, tài chính, văn hoá, giáo dục mang tính chất tư sản rõ rệt: thống nhất thị trường dân tộc, thống nhất tiền tệ, xoá bỏ quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, xây | dựng quân đội thường trực theo nghĩa vụ quân sự….

+ Cuộc Duy Tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì còn tàn dư của chế độ phong kiến.

|

Câu hỏi: Đặc điểm của cuộc Duy tân Minh Trị là gì? ..

  • Trả lời câu hỏi Đặc điểm của cuộc Duy tân Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản, do liên minh quý tộc tư sản tiến hành “từ trên xuống” dưới mang hình thức là một cuộc cải cách.
  1. NHẬT BẢN CHUYỂN SANG CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC

Câu hỏi: Vì sao kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh

– Trả lời câu hỏi Sau cuộc chiến tranh Trung – Nhật (1894 -1895), nhờ số tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát triển mạnh mẽ. .

Câu hỏi: Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế | kỉ XX, Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

Trả lời câu hỏi : Những sự kiện chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc là:

+ Từ 1900 đến 1914, tỉ lệ công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân đã . tăng từ 19% lên 42%.

+ Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa kéo theo sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng.

+ Nhiều công ti độc quyền xuất hiện như: Mít-xki và Mít-su-bi-si giữ vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của nước Nhật. | + Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản đã đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. Chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) kết thúc với sự thất bại của đế quốc Nga. Năm 1914, Nhật Bản đã dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng ở Trung Quốc và chiếm Sơn Đông. Thuộc địa của đế quốc Nhật mở rộng rất nhiều. Câu hỏi: Vì sao Nhật thoát khỏi số phận một nước thuộc địa bà trở thành nước đế quốc?

Trả lời câu hỏi + Đến giữa thế kỉ XIX, trước nguy cơ xâm lược của thực dân phương tây, Nhật Bản đã có những chính sách phù hợp với tình hình đất nước.

+ Trong khi ở phần lớn các nước châu Á, chế độ phong kiến thi hành chính sách “đóng cửa”, duy trì đường lối cai trị cũ, làm cho tiềm lực đất nước ngày càng suy yếu để rồi lần lượt bị biến thành thuộc địa, thì trái lại ở Nhật Bản, bằng cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản đã tiến hành “mở cửa”, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa, hiện đại hóa đất nước, tiến hành xâm lược các thuộc địa, đưa nước Nhật Bản tiến lên con đường đế quốc chủ nghĩa. Nhờ đó, Nhật thoát khỏi số phận nước thuộc địa và trở thành nước đế quốc chủ nghĩa.

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)-Chương III. Châu Á thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XX-Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
Đánh giá bài viết

Những bài viết liên quan

News Reporter