Nguồn website giaibai5s.com

  1. NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ KĨ THUẬT Câu hỏi: Để hoàn tất chiến thắng chế độ phong kiến về kinh tế,

giai cấp tư sản cần phải tiến hành cuộc cách mạng thứ hai sau cách mạng tư sản. Đó là cách mạng gì?

– Trả lời câu hỏi Đó là cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX, tiếp đó là cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật. Câu hỏi: Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong lĩnh vực công nghiệp, | giao thông vận tải, nông nghiệp, quân sự.

| Trả lời câu hỏi • * Công nghiệp – – Từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất bằng máy móc được tiến hành đầu tiên ở Anh, sau đó lan tràn ở các nước Âu – Mỹ, tạo nên cuộc cách mạng công nghiệp.

– Kĩ thuật luyện kim được cải tiến làm tăng nhanh sản xuất thép. Cuối thế kỉ XIX, phát minh ra phương pháp sản xuất nhôm nhanh, rẻ. – Nhiều máy chế tạo công cụ (máy tiện, máy phay…) ra đời.

hiều nguồn nhiên liệu mới được sử dụng trong công nghiệp như than đá, dầu mỏ.

– Sắt trở thành nguyên liệu chủ yếu để chế tạo máy móc, xây dựng đường sắt.

– Đặc biệt, máy hơi nước được sử dụng rộng rãi. * Giao thông vận tải

Việc phát minh ra máy hơi nước làm cho ngành giao thông vận tải tiến bộ nhanh chóng.

– Năm 1807, đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.

Năm 1836, có hơn 500 tàu thủy hoạt động ở các hải cảng của Anh.

– Đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước được chế tạo ở nước Anh từ năm 1802, chạy trên đường lát đá. Năm 1814 đã chế tạo được loại xe lửa chạy trên đường sắt kéo nhiều toa với tốc độ nhanh. Năm 1870, độ dài đường – sắt đã lên tới khoảng 200000km.

– Giữa thế kỉ XIX, máy điện tín được phát minh. Moóc-xơ sáng chế ra | bảng chữ cái cho điện tín gồm những gạch và chấm.

* Nông nghiệp Nông nghiệp cũng có nhiều tiến bộ về kĩ thuật và phương pháp canh tác. – Sang thế kỉ XIV, phân hóa học được sử dụng.

– Máy kéo chạy bằng hơi nước, máy cày nhiều lưỡi, máy gặt đập được sử dụng rộng rãi..

* Quân sự – Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, súng trường bắn nhanh và xa. – Chiến hạm vỏ thép chạy bằng chân vịt có trọng tải lớn. – Ngư lôi bắt đầu được sử dụng.

– Khí cầu dùng để trinh sát trận địa đối phương… . II. NHỮNG TIẾN BỘ VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KHOA HỌC

XÃ HỘI

  1. Khoa học tự nhiên Câu hỏi: Hãy kể tên những nhà khoa học và những phát minh vĩ . đại trong thế kỉ XIX mà em biết.

Trả lời câu hỏi – Toán học:

+ Niu-tơn: Phép tính vi phân, tích phân. + Lô-ba-sép-xki: Hình học phi -cơ-lít.

+ Lép-ních: Phép tính vi phân, tích phân. – Hóa học: Men-đê-lê-ép: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. – Vật lí:

+ Lô-mô-nô-xốp: Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

+ Niu-tơn: Thuyết vạn vật hấp dẫn, ba định luật Niutơn. – Sinh vật:

+ Đác-uyn: Thuyết tiến hóa di truyền. . + Puốc-kin-giơ: Thuyết tế bào.

Câu hỏi: Những phát minh trên có ý nghĩa gì?

Trả lời câu hỏi . – Góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

– Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này để thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển. .

  1. Khoa học xã hội

Câu hỏi: Lĩnh vực khoa học xã hội đã có những thành tựu nào?

Trả lời câu hỏi Đức, chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng được xây dựng tương đối hoàn thiện với các đại biểu là Phoi-o-bách và Hê-ghen.

– Ở Anh, chính trị kinh tế học tư sản ra đời với các đại biểu xuất sắc là Xmit và Ri-các-đô.

– Chủ nghĩa xã hội không tưởng gắn liền với Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê (Pháp) và Ô-oen (Anh).

– Phát minh lớn về khoa học xã hội là học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học (giữa thế kỉ XIV) do Mác và Ăng-ghen đề xướng. Đây là cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng của loài người.

Phần I. Lịch sử thế giới-Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)-Chương II. Các nước Âu – Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX-Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XIII – XIX
Đánh giá bài viết
News Reporter