1. Xác định vị trí một số quốc gia trên lược đồ

Quan sát hình 61.1 (SGK trang 184), hãy:

– Nêu tên và xác định vị trí của một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu.

– Xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Trả lời

– Một số quốc gia thuộc các khu vực Bắc Âu, Tây và Trung Âu, Nam Âu, Đông Âu:

+ Các quốc gia ở Bắc Âu gồm: Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Ai-xơ-len.

+ Các nước Tây và Trung Âu gồm: Ai-len, Anh, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Áo, Xlô-sê-ni-a, Séc, Ba Lan, Xlô-va-ki-a, Hung-ga-ri.

+ Các quốc gia ở Nam Âu gồm: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Crô-a-ti-a, Hec-xê-gô-vi-na, Xéc-bi và Môn-tê-nê-gro, Ma-xê-đô-ni-a, Hi Lạp.

+ Các quốc gia ở Đông Âu gồm: Lát-vi, Lit-va, Ê-xtô-ni-a, Bê-la-rut, U-crai-na, Môn-đô-va, Liên bang Nga.

– Xác định vị trí các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu: Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, Anh, Ailen, Đan Mạch, Hi Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Thuỵ Điển, Áo, Hung-ga-ri, Xlô-va-ki-a, Lít-va, Lát-vi-a, E-xtô-ni-a, Xlô-sê-ni-a, Ba Lan, Séc, Man-ta, Síp.

2. Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế

– Xác định vị trí của nước Pháp và U-crai-na trên bản đồ. Hai nước này thuộc các khu vực nào ở châu Âu?

– Dựa vào bảng số liệu (SGK trang 185) để vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).

– Qua biểu đồ, nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Pháp và U-crai-na.

Trả lời

– Xác định vị trí của nước Pháp và U-crai-na trên bản đồ. Pháp thuộc khu vực Tây Âu, U-crai-na thuộc khu vực Đông Âu.

– Vẽ biểu đồ:

– Nhận xét: Trình độ phát triển kinh tế của Pháp cao hơn U-crai-na. Biểu hiện là tỉ trọng dịch vụ của Pháp cao hơn U-crai-na rất nhiều.

Nguồn website giaibai5s.com

Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương X. Châu Âu-Bài 61. Thực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu
Đánh giá bài viết