I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Quan sát hình 57.1 (SGK trang 172), hãy giải thích tại sao khí hậu ở Tây và Trung Âu chịu ảnh hưởng rõ rệt của biển.

Trả lời

Khí hậu ở Tây và Trung Âu chịu ảnh hưởng rõ rệt của biển và khu vực này có ba mặt giáp biển và đại dương, lại có gió Tây ôn đới thổi thường xuyên từ biển vào.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Nêu đặc điểm của ba miền địa hình ở khu vực Tây và Trung Âu.

Trả lời

– Miền đồng bằng phía bắc:

+ Nằm giáp Biển Bắc và biển Ban-tích, trải dài từ Bắc Pháp qua lãnh thổ Ba Lan.

+ Phía bắc có nhiều đầm lầy và hồ, đất xấu.

+ Phía nam là những dải đất sét pha cát mịn màu mỡ.

+ Vùng đất thấp ven biển Bắc hiện đang tiếp tục lún xuống mỗi năm vài xăngtimét.

– Miền núi già ở giữa, đặc điểm nổi bật là các khối núi ngăn cách với nhau bởi những đồng bằng nhỏ hẹp và các bồn địa.

– Miền núi trẻ phía nam gồm các dãy An-pơ và Cac-pat.

+ Dãy An-pơ đồ sộ, uốn thành một vòng cung dài trên 1.200 km, gồm nhiều dải núi chạy song song, với các đỉnh cao trên 3.000 m..

+ Dãy Cac-pat là một vòng cung núi dài gần 1.500 km, thấp hơn dãy An-pơ.

2. Dựa vào bảng số liệu (SGK trang 174):

– Tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước.

– Nhận xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) và rút ra kết luận về nền kinh tế của các nước trong bảng (năm 2000).

Trả lời

– Thu nhập bình quân đầu người:

+ Pháp: 21.862,3 USD/người.

+ Đức: 22.785,8 USD/người.

+ Ba Lan: 4.082,5 USD/người.

+ CH Séc: 4.929,8 USD/người.

– Nhận xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP):

+ Trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Pháp, Đức, Ba Lan, CH Séc, chiếm tỉ trọng cao nhất là khu vực dịch vụ và thấp nhất là khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.

+ Tỉ trọng các khu vực kinh tế có sự chênh lệch giữa các nước.

– Rút ra kết luận về nền kinh tế của các nước trong bảng (năm 2000):

+ Các nước có nền kinh tế khác nhau, thể hiện qua tổng sản phẩm, tổng sản phẩm bình quân đầu người.

+ Nước đứng đầu về tổng sản phẩm trong nước (GDP) và GDP/người là Đức, tiếp theo là Pháp, CH Séc có tổng sản phẩm trong nước thấp nhất, Ba Lan có GDP/người thấp nhất.

III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất:

1. Plần lkhu vực Tây và Trung Âu có kiểu khí hậu

A. Ôn đới hải dương.                    B. ôn đới lục địa.

C. hàn đới.                                    D. địa trung hải.

2. Sông ngòi ở ven biển phía tây của khu vực Tây và Trung Âu có đặc điểm là

A. đóng băng về nùa đông.

B. nhiều nước trong mùa xuân – hạ.

C. nhiều nước quanh năm.

D. kém phát triển.

3. Miền đồng bằng Tây và Trung Âu trải dài

A. từ Bắc Anh qua lãnh thổ LB Nga.

B. từ Bắc Tây Ban Nha qua lãnh thổ Ba Lali.

C. từ Bắc Pháp qua lãnh thổ Ba Lan.

D. từ quần đảo Anh – Ai-len (qua lãnh thổ các nước Pháp, Đức, Ba Lan…

4. Miền núi trẻ Tây và Trung Âu gồm các dãy

A. Pi-rê-lê và An-pơ.                       B. An-pơ và Cac-pat.

C. A-pen-nin và An-pơ.                  D. An-pơ và Ban-căng.

5. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dãy núi Cac-pat ở khu vực Tây và Trung Âu?

A. Là một vòng cung núi dài gần 1.500 km.

B. Trên các sườn núi còn nhiều rừng cây.

C. Có nhiều đỉnh núi cao trên 3.000 m.

D. Khoáng sản có sắt, kim loại màu, muối kali, dầu khí.

6. Khu vực nào ở châu Âu tập trung nhiều cường quốc công nghiệp của thế giới?

A. Bắc Âu.                                B. Tây và Trung Âu.

C. Nam Âu.                             D. Đông Âu.

7. Hải cảng lớn nhất ở khu vực Tây và Trung Âu là

A. Rốt-téc-đam (Hà Lan).                   B. Mác-xây (Pháp).

C. Hăm-buôc (Đức).                           D. Gơ-đan (Ba Lan).

8. Các ngành công nghiệp hiện đại phát triển ở khu vực Tây và Trung Âu là

A. hoá chất, luyện kim, cơ khí chính xác.

B. luyện kim, cơ khí chính xác, hoá dầu.

C. hàng tiêu dùng, vi điện tử, viễn thông.

D. cơ khí chính xác, điện tử, hoá dược.

9. Các trung tâm tài chính lớn ở khu vực Tây và Trung Âu là

A. Pra-ha, Béc-nơ, Min-xcơ.

B. Luân Đôn, Pa-ri, Duy-rich.

C. Béc-lin, Xô-phia, Ma-đrit. 

D. Booc-đô, Mác-xây, Bruc-xen.

10. Vùng đất nổi tiếng chuyên thâm canh rau, hạt giống, hoa, chăn nuôi bò sữa… để xuất khẩu của khu vực Tây và Trung Âu là

A. đồng bằng Bắc Pháp.

B. phía nam đồng bằng Tây và Trung Âu.

C. vùng đất thấp ven biển Bắc.

D. ven biển phía tây ven vịnh Bi-xcai.

Đáp án

1B  2C 3C 4B 5C 6B 7A 8D 9B 10C

Nguồn website giaibai5s.com

Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương X. Châu Âu-Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu
Đánh giá bài viết