1. Vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

Quan sát trên các hình 37.1 (SGK trang 116), 39.1 (SGK trang 122) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết:

– Tên các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì.

– Tên các ngành công nghiệp chính ở đây.

– Tại sao các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút?

Trả lời

– Các đô thị lớn ở Đông Bắc Hoa Kì: Niu I-ooc, Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tan, Si-ca-gô, Đi-tơ-roi, Ôt-ta-oa, Môn-tre-an.

– Các ngành công nghiệp chính ở đây: Luyện kim đen, cơ khí, hoá chất, dệt, đóng tàu, khai thác và chế biến gỗ.

– Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút, vì: hạ tầng cơ sở lạc hậu, ngành luyện thép và khai thác than bị đình đốn, không khí và nước bị ô nhiễm…; bị cạnh tranh bởi các nước Tây Âu, Nhật bản và các nước công nghiệp mới ở châu Á…

2. Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới

Quan sát trên hình 40.1 (SGK trang 125) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết:

– Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì.

– Tại sao có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì?

– Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi gì?

Trả lời

– Vốn và lao động ở Hoa Kì đang có sự chuyển dịch theo hướng từ vùng Đông Bắc xuống vành đai công nghiệp mới ở phía tây và phía nam của Hoa Kì.

– Nguyên nhân của sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì là sự phát triển mạnh mẽ của vành đai công nghiệp mới ở phía tây và phía nam trong giai đoạn hiện nay.

– Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi sau:

+ Gần biên giới Mê-hi-cô nên dễ nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hoá sang các nước Trung và Nam Mĩ.

+ Phía tây thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế (xuất nhập khẩu) với khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Nguồn website giaibai5s.com

Phần ba. Thiên nhiên và con người ở các châu lục-Chương VII. Châu Mĩ-Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”
Đánh giá bài viết