1. Viết vào ô trống:

Tỉ lệ bản đồ 1:500 000 1:15 000 1: 2000
Độ dài trên bản đồ 2cm 3dm 50mm
Độ dài thật 1 000 000cm 45 000dm 100 000mm

2. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 2 500 000, quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn đo được 27cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn là bao nhiêu ki-lô-mét?

 Tóm tắt

Bài giải

Quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh – Quy nhơn là:

27 x 2500000 = 67500000 (cm)

67500000cm = 675km

Đáp số: 675km 

3. Một mảnh đất hình chữ nhật được 5cm vẽ trên bản đồ có tỉ lệ kích thước như hình bên: Tính chiều dài, chiều 2cm rộng của mảnh đất. Tỉ lệ 1:500

 

 

Bài giải

Chiều dài mảnh đất là:

5 x 500 = 2500 (cm)

Chiều rộng mảnh đất là:

2 x 500 = 1000 (cm)

Đáp số: Chiều rộng 1000cm

Chiều dài 2500cm

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 2 – Bài 148: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ
Đánh giá bài viết