Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông

Chu vi hình vuông 5 x 4 = 20 (cm)

5cm

– 16cm

16 x 4 = 64 (cm) 8m

8 x 4 = 32 (m) 24dm

24 x 4 = 96 (dm) 30mm

30 x 4 = 120 (mm) 2. Người ta uốn cong một đoạn dây đồng vừa đủ thành một hình vuông cạnh 15cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

| Bài giải Độ dài đoạn dây đồng đó là : 15 x 4 = 60 (cm) Đáp số: 60cm

15cm

: .

1

.

  1. a) Độ dài cạnh hình vuông là 4cm. b) Chu vi hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm)

| Đáp số: 16cm

4cm

  1. Mỗi viên gạch hoa hình vuông có cạnh 20cm.

Cạnh của hình vuông là: 20 + 20 = 40 (cm) Chu vi hình vuông là: 40 x 4 = 160 (cm)

.: 88

b)

:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 20 (cm) Chiều dài hình chữ nhật là: 20 x 4 = 80 (cm) Chu vi hình chữ nhật là: (20 + 80) x 2 = 200 (cm)

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 85. Chu vi hình vuông
Đánh giá bài viết
News Reporter