Nguồn website giaibai5s.com

  1. số ?
  2. a) 500g 200g

b)

200g

.

B

was

MET

.

9

2 bắp ngô cân nặng 700g

Hộp bút cân nặng 200g

1

.c)

d)

100g 50g

500g

200g 100g 500g

ST

21

Chùm nho cân nặng 800g.

| Gói bưu phẩm cân nặng 650g

  1. Số ?

Z

www

..

600g

500g

|

Quả dứa cân nặng 600g Hộp Bộ đồ dùng học toán cân nặng 500g 3. Tính (theo mẫu): 125g + 38g = 163g a) 235g + 17g = 252g b) 18g x 5 = 90g 450g – 150g = 300g

84g : 4 = 218 60g – 25g + 14g = 49g

Vỏ chai:

C? g..

.

500g

  1. Chai nước khoáng cân nặng 500g, vỏ chai cân nặng 20g. Hỏi trong

chai chứa bao nhiêu gam nước khoáng ? Tóm tắt

Bài giải 20g

Số gam nước khoáng chứa

trong chai là: Chai nước khoáng: – +

500 – 20 = 480 (g)

| Đáp số: 480g 5. Mỗi chiếc bánh nướng cân nặng 150g. Hỏi 4 chiếc bánh nướng như

thế cân nặng bao nhiêu gam ? Tóm tắt

Bài giải 150g 1 bánh: ta ,

Số gam của 4 chiếc bánh nướng

cân nặng là:. 4 bánh: 1 4 . . 150 4 = 600 (g)

Đáp số: 600g

?&

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 63. Gam
Đánh giá bài viết
News Reporter