Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết vào ô trống (theo mẫu): Số lớn số bé số lớn gấp mấy lần số bé ? 1 Số bé bằng một phần mấy số lớn ?

62

3

24

32

42

  1. Lớp 3A có 35 học sinh, trong đó có 7 học sinh giỏi. Hỏi lớp 3A có số

học sinh giỏi bằng mấy phần số học sinh cả lớp ?

Tóm tắt

| 7 học sinh Giỏi:

– 35 học sinh Lớp 3A: ——- – Bài giải Số học sinh cả lớp gấp số học sinh giỏi số lần là :

| 35 :7 = 5 (lần) Số học sinh giỏi bằng 1 số học sinh cả lớp.

| Đáp số :

  1. Viết theo mẫu:

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác. Số hình tam giác bằng số hình vuông.

Số hình vuông gấp 2 lần số hình tam giác. Số hình tam giác bằng 3 số hình vuông.

|| || || || ||

Số hình vuông gấp 3 lần số hình tam giác. số hình tam giác bằng 1 số hình vuông.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 59. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Đánh giá bài viết
News Reporter