Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, các em đọc kĩ yêu cầu của đề bài, nhớ nội dung của từng mục trong bài Vươn tới các vì sao. | – Khi làm bài tập 2, các em nhớ lại nội dung của các mục và ghi chép vào sổ tay một cách ngắn gọn, chính xác. II. Làm bài tập 1. Nghe và nói lại từng mục trong bài Vươn tới các vì sao.

Vươn tới các vì sao | a/ Chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ

| Ngày 12–4–1961, Liên Xô phóng thành công con tàu Phương Đông 1, đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin hay một vòng quanh trái đất. Đây là chuyến bay đầu tiên của con người vào khoảng không bao la. Để kỉ niệm sự kiện này, người ta đã lấy ngày 12- 4 làm Ngày Quốc tế du hành vũ trụ.

b/ Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng

| Người đầu tiên thực hiện ước mơ lên mặt trăng là nhà du hành vũ trụ Am-xtơ-rông, người Mĩ. Ngày Am-xtơ-rông được tàu vũ trụ A-pô-lô đưa lên mặt trăng là ngày 21-7-1969. c/ Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ

Đó là anh hùng Phạm Tuân. Ông vốn là một phi công có nhiều thành tích chiến đấu. Trong một trận đánh năm 1972 để bảo vệ Thủ đô Hà Nội, ông đã lập công bắn rơi máy bay khổng lồ B52 của Mĩ. Năm 1980, ông tham gia chuyến bay vũ trụ trên tàu liên hợp của Liên Xô. 2. Ghi vào sổ tay những ý chính trong bài trên. * Em có thể ghi vào sổ tay những nội dung sau:

a/ 12-4-1961: Liên Xô phóng tàu vũ trụ Phương Đông 1, đưa Ga-ga-rin bay một vòng quanh trái đất.

b/ 21-7-1969, Am-xtơ-rông, người Mĩ, là người đầu tiên lên mặt trăng bằng tàu vũ trụ A-pô-lô. c/ Năm 1980, Phạm Tuân là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 34: Tập làm văn: Nghe – kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay
Đánh giá bài viết
News Reporter