Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Dòng suối thức (trang 137).

– Luyện viết các từ ngữ: suối thức, thung xa, giữa, trúc xanh, thậm thình suốt đêm, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Tìm các từ: a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau:

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao. – Nơi xa tít tắp, tưởng như trời và đất giáp nhau ở đó.

b/ Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao.

– Loại tên dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian. * Kết quả đúng: a/ vũ trụ – chân trời

b/ vũ trụ – tên lửa 2.a/ Điền vào chỗ trống ch hay tr?

Lời ru Lời ru tôi có tháng ba Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ …ời.

| Tháng ba giọt ngắn giọt dài Mưa ong mắt mẹ, mưa ngoài sân phơi.

| Hẳn trong câu hát “à ơi” Mẹ ru hạt thóc …Ớ vơi trong bồ

Ru bao cánh vạc, cánh cò Ru con sông với con đò thân quen. – Lời ru …ân cứng đá mềm | Ru đêm …ăng khuyết thành đêm trăng …òn.

Trương Vương b/ Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

|

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày Như con, mẹ cung “thưa thầy”, “chào cô”

| Chiều qua, bố đón, tình cờ Con nghe bố cung “chào cô”, “thưa thầy”

Ca nhà đi học, vui thay! Hèn chị điềm xấu buồn lây ca nhà

Hèn chi mười điêm hôm qua Nhà mình như thể được … ba điêm mười.

Cao Xuân Sơn * Kết quả đúng: a/ trời, trong, chớ, chân, trăng, tròn

b/ cũng, cũng, cả, điểm, cả, điểm, điểm

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 34: Chính tả: Nghe – viết: Dòng suối thức. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter