Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a Giọng đọc: Giọng vui, hồn nhiên

b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu: Nghỉ một nhịp chỗ có dấu phẩy. Các dấu còn lại nghỉ hai nhịp.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: Mô-na-cô, Va-ti-căng, cầm lên, lí thú, một phần trăm, quyển sổ, nhỏ nhất, … II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Thanh dùng sổ tay làm gì?

(Thanh dùng sổ để ghi cuộc họp, các việc cần làm, các chuyện lí thú.) 2. Hãy nói một vài điều lí thú về sổ tay của Thanh. | (Có những điều lí thú như Thanh đã ghi vào sổ tay của mình cả tên nước nhỏ nhất, nước lớn nhất, nước có dân số đông nhất, nước có số dân ít nhất.) 3. Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên xem sổ tay của bạn?

(Sổ tay là tài sản riêng của từng người, người khác không được tự ý sử dụng. Trong sổ tay, người ta có thể ghi những điều chỉ cho riêng mình, không muốn cho ai biết. Người ngoài tự tiện đọc là tò mò, thiếu lịch sự.) III. Luyện tập 1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: Mô-na-cô, Va-ti-căng, cầm lên, lí thú, một phần trăm, quyển sổ, nhỏ nhất, … 3. Ghi nhớ nội dung bài: Không nên tự tiện xem sổ tay của người khác.

Kel

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 32: Tập đọc: Cuốn sổ tay
Đánh giá bài viết
News Reporter