Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Hạt mưa – Luyện viết các từ ngữ: gió thổi, trăng soi, nghịch, xuống,

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Tìm các từ: a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng 1 hoặc n, có nghĩa như sau:

– Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta.

. – Nơi tận cùng ở phía nam trái đất, quanh năm đóng băng. –

– Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc. b/ Chứa tiếng bắt đầu v hoặc d, có nghĩa như sau:

– Màu của cánh đồng lúa chín. – Cây cùng họ với cau, lá to, quả có nước ngọt, có cùi.

– Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà. * Kết quả đúng: a/ Lào – Nam cực – Thái Lan bị vàng – dừa – voi

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 32: Chính tả: Nghe – viết: Hạt mưa
Đánh giá bài viết
News Reporter