Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Bài hát trồng cây (từ đầu đến Mau lớn lên từng ngày (trang 109).

– Luyện viết các từ ngữ: trồng, vòm, mê say, gió, rung, … | – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống: a rong, dong hay giong?

– ruổi – … chơi – trống … cờ mở – gánh hàng . b/ rủ hay rũ?

– cười … rượi, nói chuyện … rỉ, … nhau đi chơi, lá… xuống mặt hồ * Kết quả đúng: a/ rong, dong hay giong?

– rong ruổi – rong chơi – trống giong cờ mở – gánh hàng rong bị rủ hay rũ?

– cười rũ rượi, nói chuyện rủ rỉ, rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ 2. Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ đó.

* Các em có thể đặt một số câu như sau: a/ – Con ngựa đã mấy ngày rong ruổi trên đường.

– Bướm là con vật thích rong chơi. – Sáng sớm, đoàn thuyền thong dong ra khơi. – Cả làng trống giong, cờ mở đón trạng nguyên Nguyễn Hiền.

– Mẹ em bán hàng rong. b – Hai bà cháu rủ rỉ nói chuyện với nhau.

– Chúng em rủ nhau đi nhà sách. – Lá liễu rủ xuống mặt Hồ Gươm thật đẹp. – Bọn em cười rũ rượi khi nghe Hạnh kể chuyện

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 31: Chính tả: Nhớ – viết: Bài hát trồng cây. Phân biệt r / d / gi, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter