Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng vui, hồn nhiên, thân ái.

b/ Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấn, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: lợp nghìn lá biếc, rập rình, tròn vo, rực rỡ, vòm cao.

  1. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Ba khổ thơ đầu nói đến những mái nhà riêng của ai?

(Mái nhà riêng của chim, của cá, của dím, của ốc, của bạn nhỏ.) . 2. Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?

(Mái nhà của chim là nghìn lá biếc. Mái nhà của cá là sóng xanh rập rình. Mái nhà của dím nằm sâu trong lòng đất. Mái nhà của ốc là vỏ tròn vo trên mình. Mái nhà của bạn nhỏ có giàn gấc đỏ, có hoa giấy lợp hồng.) 3. Mái nhà chung của muôn vật là gì?

(Mái nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh.) 4. Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?

(Các em có thể nói: – Hãy yêu mái nhà chung. – Hãy sống hoà bình dưới mái nhà chung. – Hãy gìn giữ, bảo vệ mái nhà chung.)

.

.

..

na?

  1. Luyện tập 1. Đọc lại bài tập đọc 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: lợp nghìn lá biếc, rập rình, tròn vo, rực rỡ, vòm cao. 3. Ghi nhớ nội dung bài: Mỗi vật có cuộc sống riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung và gìn giữ, bảo vệ nó. 4. Học thuộc lòng bài thơ.
Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 30: Tập đọc: Một mái nhà chung
Đánh giá bài viết
News Reporter