Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ 3 câu a, b, c. Sau đó, gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?”

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc các câu hỏi. Sau đó, trả lời ba câu hỏi của đề bài.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc 3 câu a, b, c. Sau đó, đặt dấu câu thích hợp vào ô trống…

  1. Làm bài tập 1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?”

a/ Voi uống nước bằng vòi. b/ Chiếc đèn ông sao của bé làm bằng nan tre dán giấy bóng kính. c/ Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình. * Kết quả đúng: a/ Voi uống nước bằng vòi. b/ Chiếc đèn ông sao của bé làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c/ Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình. 2. Trả lời các câu hỏi sau:

  1. Hằng ngày, em viết bài bằng gì? b/ Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì? c/ Cá thở bằng gì? * Kết quả đúng: a/ Hằng ngày, em viết bài bằng bút (viết). b/ Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ.

c/ Cá thở bằng mạng. 3. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong các câu sau:

a/ Một người kêu lên U“ Cá heo!”

b/ Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết0 chăn màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà,…

.

c/ Đông Nam Á gồm mười một nước là 0 Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, My-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po..

* Kết quả đúng: Dấu cần điền vào ô vuông là dấu hai chấm. a/ Một người kêu lên: “Cá heo!”

b/ Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết: chăn màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà,…

c/ Đông Nam Á gồm mười một nước là: Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, My-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

 

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 30: Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu hai chấm
Đánh giá bài viết