Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng nhẹ nhàng, thoải mái, vui tươi. | bị Cách ngắt nghỉ: Nghỉ một nhịp ở chỗ có dấu phẩy, ở cuối những dòng không có dấu chấm, nghỉ hai nhịp cuối mỗi dòng thơ có dấu chấm.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khóc đẹp lắm, nắng vàng, bóng lá, bay lên, lộn xuống, xanh xanh, vòng quanh quanh, tinh mắt, khỏe người, … II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh?

(Tả hoạt động chơi đá cầu trong giờ ra chơi.) 2. Học sinh chơi đá cầu vui và khéo léo như thế nào?

(- Trò chơi rất vui mắt: quả cầu giấy màu xanh bay lên rồi bay xuống, đi từng vòng từ chân bạn này đến chân bạn kia. Các bạn học sinh vừa chơi vừa cười, hát.

– Các bạn chơi rất khéo léo: Nhìn rất tinh, đá rất dẻo, cố gắng để quả cầu bay trên sân, không bị rơi xuống đất.) 3. Em hiểu “Chơi vui học càng vui” là thế nào?

(Chơi vui làm hết mệt nhọc, tinh thần thoải mái, tăng thêm tình đoàn kết, học tập sẽ tốt hơn.) IV. Luyện tập 1. Đọc lại bài Cùng vui chơi 3 lần. 2. Luyện đọc và viết các từ ngữ sau: đẹp lắm, nắng vàng, bóng lá, bay lên, lộn xuống, xanh xanh, vòng quanh quanh, tinh mắt, khỏe người, … 3. Ghi nhớ nội dung bài thơ: Trò chơi đá cầu giúp các bạn học sinh tinh mắt, dẻo chân, khỏe người. Bài thơ khuyên học sinh chăm chơi thể thao, chăm vận động trong giờ ra chơi để có sức khỏe, để vui hơn và học tốt hơn. 4. Học thuộc lòng bài thơ.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 28: Tập đọc: Cùng vui chơi
Đánh giá bài viết
News Reporter