Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Cuộc chạy đua trong rừng (trang 83) – Luyện viết các từ ngữ: Ngựa Con, khỏe, giành, nguyệt quế, rút, ….

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. a/ Điền vào chỗ trống 1 hay n?

Một thiếu …iên ghì cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng ai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cái khăn ..ụa trắng thắt ỏng, mối bỏ rủ sau ..ưng. Con ngựa của chàng sắc âu sẫm, dáng nhỏ thon. Trời cạnh buốt căm căm mà mình …Ó ướt đẫm mồ hôi, đủ biết chủ có từ xa …ại.

Theo Khải Hưng

b/ Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Hạng A cháng đẹp người thật. Mười tám tuổi, ngực nơ vòng cung, da đo như lim, bắp tay, bắp chân rắn như trắc gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng.

Nhưng phải nhìn A Cháng cày ruộng mới thấy hết ve đẹp của anh. Trông anh hùng dung như một chàng hiệp si đeo cung ra trận. | * Kết quả đúng: al Điền vào chỗ trống 1 hay n?

Một thiếu niên ghì cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng nai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc nâu sẫm, dáng nhỏ thon. Trời lạnh buốt căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi, đủ biết chủ nó từ xa lại,

Theo Khái Hưng b/ Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Hạng A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuổi, ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay, bắp chân rắn như trắc gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng.

Nhưng phải nhìn A Cháng cày ruộng mới thấy hết vẻ đẹp của anh. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ đeo cung ra trận.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 28: Chính tả: Nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng. Phân biệt l / n, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter