Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc từ ở cột A . và nghĩa của từ ở cột B. Sau đó, chọn nghĩa ở cột B thích hợp với từ ở cột A.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, tìm tên một số lễ hội và các hoạt động trong lễ hội.

– Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc cách câu a, b, c, d. Sau đó, đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu.

  1. Làm bài tập 1. Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A.

В.

Lễ

Hội

Hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội Cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỉ niệm sự kiện có ý nghĩa.

Lễ hội

* Kết quả đúng:

Lễ Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỉ niệm sự kiện có ý nghĩa.

Cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân Hội

dịp đặc biệt. Lễ hội | Hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội

  1. Tìm:

a/ Tên một số lễ hội. b/ Tên một số hội. c/ Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội. * Kết quả đúng: Các em có thể kể tên như sau:

hội

Tên một số lễ | lễ hội đền Hùng, đền Gióng, chùa Hương, Tháp bà, núi

Bà, chùa Keo, Phủ Giầy, Kiếp Bạc, Cổ Loa,…

hội vật, bơi trải, bơi thuyền, chọi trâu, đua voi, đua Tên một số hội

ngựa, chọi gà, thả diều, hội Lim, hội khỏe Phù Đổng,… Tên một số | cúng Phật, lễ Phật, thắp hương, tưởng niệm, đua thuyền, hoạt động trong 1 đua ngựa, đua mô tô, đua xe đạp, kéo co, ném còn, cướp lễ hội và hội | cờ, đánh đu, thả diều, chơi cờ tướng, thả diều,…

  1. Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu dưới đây:

| a/ Vì thương dân Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa nuôi tằm dệt vài.

| b/ Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác chị em Xô-phi đã về ngay.

c/ Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ Quắm Đen đã bị thua.

d/ Nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

* Kết quả đúng: a/ Vì thương dân, Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vài.

b/ Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác, chị em Xô-phi đã về ngay.

c/ Tại thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi thường đối thủ, Quắm Đen đã bị thua.

d/ Nhờ ham học, ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời, Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 26: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy
Đánh giá bài viết
News Reporter