Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả – Đọc lại bài chính tả Người sáng tác Quốc ca Việt Nam (trang 47)

Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ: Quốc ca, Tiến quân ca, Quốc hội, sáng tác,…

Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi.

  1. Làm bài tập: 1. Điền vào chỗ trống: al l hay n?

Buổi trưa ..im dim Nghìn con mắt cá Bóng cũng cằm im Trong vườn êm ả.

| Huy Cận b/ ut hay uc?

Con chim chiền chiện Bay v… v… cao Lòng đầy yêu mến Kh… hát ngọt ngào.

yui non

.

* Kết quả đúng: al I hay n? Buổi trưa lim dim

Nghìn con mắt lá Bóng cũng nằm im

Trong vườn êm ả. Huy Cận b/ ut hay uc?

Con chim chiền chiện Bay vút vút cao Lòng đầy yêu mến

Khúc hát ngọt ngào. 2. Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau:

a/ nồi – lồi, no – lo bị trút- trúc, lụt – lục * Ví dụ em có thể đặt các câu như sau:

– nồi – lồi : Nhà em có nồi cơm điện ./ Mắt con cóc rất lôi. – no – lo: Chúng em đã ăn no. / Mẹ đang rất lo lắng. – trút – trúc: – Ông em mới trồng một bụi trúc.

– Ba thở phào vì trút được gánh nặng. – lụt – lục: – Chúng em ủng hộ đồng bào bị bão lụt.

– Bé lục tung đồ đạc lên.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 23: Chính tả: Nghe – viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. Phân biệt l / n, ut / uc
Đánh giá bài viết
News Reporter