Nguồn website giaibai5s.com

  1. Luyện đọc

a/ Giọng đọc: Giọng chậm rãi, khoan thai. Nhấn giọng những từ ngữ thể hiện sự ung dung, bình tĩnh, tài trí của Trần Quốc Khái, ông tổ nghề thêu của người Việt Nam.

b/ Cách ngắt nghỉ chỗ có dấu câu: nghỉ một nhịp chỗ có dấu phẩy. Các dấu còn lại nghỉ hai nhịp.

c/ Luyện đọc các từ ngữ khó: lầu, lọng, lẩm nhẩm, nếm nặn, chè lam, đốn củi, vỏ trứng, triều đình, mỉm cười, nhàn rỗi, … II. Gợi ý trả lời câu hỏi về nội dung bài 1. Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào?

(Trần Quốc Khái học cả khi đi đốn củi, khi kéo vỏ tôm. Tối đến, nhà nghèo, không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng học bài.) 2. Nhờ chăm chỉ học tập, ông đã thành đạt như thế nào?

(Ông đỗ Tiến sĩ, trở thành vị quan to trong triều đình.) 3. Khi ông đi sứ sang Trung Quốc, vua Trung Quốc đã nghĩ ra cách gì để thử sứ thần Việt Nam?

(Vua cho dựng lầu cao, mời Trần Quốc Khái lên chơi, rồi cất thang xem ông làm thế nào?) . 4. Ở trên cao Trần Quốc Khái làm gì để sống?

(Bụng đói, không có gì ăn, ông đọc ba chữ trên bức trướng “Phật trong lòng”, hiểu ý người viết, ông bẻ tay tượng Phật nếm thử mới biết hai pho tượng được nặn bằng bột chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông ung dung bẻ tượng mà ăn.) 5. Trần Quốc Khái đã làm gì để không phí thời gian?

(Ông mày mò quan sát hai cái lọng và bức trướng thêu, nhớ nhập tâm cách thêu trường và làm lọng.) 6. Trần Quốc Khái đã làm gì để xuống đất bình an?

(Ông nhìn những con dơi chao đi, chao lại như chiếc lá bay, bèn bắt chước chúng ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự.)

  1. Vì sao Trần Quốc Khái được suy tôn là ông tổ nghề thêu?

(Vì ông là người đã truyền dạy cho dân nghề thêu, nhờ vậy, nghề này được lan truyền rộng.) III. Kể chuyện: 1. Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện Ông tổ nghề thêu

* Các em có thể đặt tên cho mỗi đoạn bằng những tên sau: . . Đoạn 1:

– Cậu bé ham học. – Lòng ham học của cậu bé Trần Quốc Khái.

– Tuổi nhỏ của Trần Quốc Khái. Đoạn 2:

– Thử tài. – Vua Trung Quốc thử tài sứ thần Việt Nam.

– Đứng trước thử thách. Đoạn 3:

– Tài trí của Trần Quốc Khái. . . . . . – Học được nghề mới. – Không bỏ phí thời gian. …

– Hành động thông minh. Đoạn 4:

– Xuống đất an toàn. – Hạ cánh an toàn. – Vượt qua thử thách. – Sứ thần được nể trọng.

– Vua Trung Quốc rất trọng vọng sứ thần Việt Nam. Đoạn 5:

– Truyền nghề cho dân. – Dạy nghề thêu cho dân..

– Người Việt Nam có một nghề mới. 2. Kể lại một đoạn của câu chuyện

Ví dụ: Kể đoạn 1:

| Ngay từ khi còn nhỏ, Trần Quốc Khái đã nổi tiếng là một người ham học. Cậu học cả khi đi đốn củi, lúc kéo vỏ tôm. Nhà nghèo nên tối đến,

cậu không có đèn để học. Cậu liền nghĩ ra một cách là bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách. Nhờ chăm chỉ học tập, chẳng bao lâu, Trần Quốc Khái đã đậu Tiến sĩ và được làm quan to trong triều đình nhà Lê. Kể đoạn 2:

Năm ấy, triều đình giao cho Trần Quốc Khái một nhiệm vụ rất quan trọng: Đi sứ Trung Quốc. Vua Trung Quốc muốn thử tài sứ thần Việt Nam nên mới nghĩ ra một cách: Lệnh cho quân lính dựng một cái lầu cao, mời ông lên chơi rồi cất thang đi. Không còn lối xuống, ông đành ở lại trên lầu. Lầu chỉ có hai pho tượng Phật, hai cái lọng, một bức trưởng thêu ba chữ “ Phật trong lòng”và một vò nước. Kể đoạn 3:

Bụng đói mà không có cơm ăn, Trần Quốc Khái lẩm nhẩm đọc ba chữ trên bức trướng rồi mỉm cười. Hiểu ý người viết ba chữ đó, ông bẻ tay tượng nếm thử, thì ra hai pho tượng ấy được làm bằng bột chè lam. Từ đó, ngày hai bữa, ông cứ ung dung bẻ dần tượng mà ăn. Khát nước, ông uống nước ở vò. Nhận được nhàn rỗi, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng.

Kể đoạn 4:

| Ông muốn tìm đường xuống đất. Thấy những con dơi xòe cánh chao đi, chao lại như chiếc lá bay, ông liền ôm lọng nhảy xuống đất bình an vô sự. Vua Trung Quốc khen ông là người có tài, liền đặt tiệc tiễn ông về nước. Kể đoạn 5: ..

Về đến nước nhà, Trần Quốc Khái truyền dạy cho dân nghề thêu và nghề làm lọng. Dần dần, nghề thêu lan rộng khắp nơi. Nhân dân vùng Thường Tín, quê ông, lập đền thờ và tôn ông là ông tổ nghề thêu. .

  1. Luyện tập:

– Đọc lại bài tập đọc 3 lần

– Ghi nhớ nội dung: Ca ngợi Trần Quốc Khái thông minh ham học. Ông đã học được nghề thêu của Trung Quốc và dạy lại cho nhân dân ta.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 21: Tập đọc – kể chuyện: Ông tổ nghề thêu
Đánh giá bài viết
News Reporter